Jak dostosowywać poziom cen w obecnej sytuacji kryzysowej? Które elementy polityki cenowej należy wykorzystać i w jaki sposób? Jak zapewnić wystarczającą elastyczność polityki cenowej w nie do końca przewidywalnej rzeczywistości?

Recesja wywołana koronawirusem to kryzys popytu – nie kosztów. Skupienie się jedynie na ich cięciu w dłuższym horyzoncie czasowym może być niewystarczające. Spadki sprzedaży należy dodatkowo zwalczać działaniami po stronie przychodowej. W centrum uwagi powinien znaleźć się zatem także pricing. Na pytanie o kierunek zmian cen, brak jest jednoznacznej odpowiedzi – epidemia koronawirusa dotknęła każdą firmę w inny sposób. Istnieją jednak pewne uniwersalne działania, które zarządzający powinni rozważyć w obecnej sytuacji.

Pricing powinien być z założenia dostosowany do wewnętrznej oraz zewnętrznej sytuacji firmy, zarówno w kontekście szans, jak i ograniczeń. W obecnym, dynamicznym otoczeniu rynkowym na pewno złym rozwiązaniem będą nadmierna ostrożność, próba przeczekania czy pozostawienie polityki cenowej w niezmienionym kształcie. Odpowiednia reakcja, bazująca na przytoczonych poniżej przemyśleniach i przykładach, pomoże nie tylko ustabilizować bieżący poziom przychodów i zysku, ale też – w dłuższym okresie – dodatkowo wzmocnić pozycję konkurencyjną firmy.

Pricing contra COVID-19 – szersza perspektywa

Punktem wyjścia do efektywnych działań pricingowych powinna być dogłębna analiza aktualnych warunków rynkowych. Warto przy tym spojrzeć na obecną rzeczywistość z trzech perspektyw:

( 1 ) klientów (m.in. ich potrzeb, ograniczeń, skłonności do zapłaty),

( 2 ) konkurencji (m.in. ich oferty, pozycjonowania cenowego, działań sprzedażowych),

( 3 ) dostawców (m.in. dostępności produktów/usług, ich jakości, poziomów cen).

Dynamiczna sytuacja rynkowa wymaga ciągłej analizy zmian w tych trzech wymiarach. Od tego bowiem zależy szybkość – i w pewnym stopniu także trafność – podejmowanych decyzji cenowych. Skuteczność każdej firmy determinowana jest z kolei przez potencjał organizacyjny do szybkiej reakcji na zmiany. Na wachlarz możliwości oddziaływania za pomocą polityki cenowej mają wpływ m.in.:

  • stopień dywersyfikacji klientów (umożliwiający ograniczenie ekspozycji firmy na problemy wybranych branż/klientów czy też dostosowanie polityki cenowej do potrzeb wybranych segmentów klientów),
  • szerokość i dopasowanie oferty produktowej (pozwalające reagować na trudności czy spadki popytu wybranych kategorii produktowych, ale także umożliwiające przekierowywanie klientów na inne <np. tańsze> produkty),
  • efektywność procesów operacyjnych i sprzedażowych (szczególnie w kontekście szybkości wprowadzania zmian cen i posiadania nad nimi pełnej kontroli),
  • posiadanie odpowiednich narzędzi wspierających sprzedaż i pricing (umożliwiających m.in. szybką kalibrację logiki cenowej i dostosowanie poziomów cen do szybko zmieniających się kosztów czy zmian we wrażliwości cenowej klientów).

Pozostałe 82% artykułu dostępne jest dla zalogowanych użytkowników serwisu.

Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę Kup dostęp do artykułu
Ulubione Drukuj

Zobacz również

MSR 19: Świadczenia pracownicze w ujęciu księgowym

CIRZ_10_2020_34.jpg

Pracodawcy chcąc zatrzymać pracownika w firmie na dłużej, oprócz odpowiedniego wynagrodzenia często oferują szereg benefitów, które nie zawsze przyjmują formę pieniężną. Takie świadczenia, zwłaszcza te w formie niepieniężnej, niejednokrotnie wiążą się z problemem ich wyceny i ujęcia w księgach rachunkowych. Kwestie te zawarte zostały w MSR 19 Świadczenia Pracownicze.

Czytaj więcej

Dlaczego optymalny obieg dokumentów to podstawa w firmie?

CIRZ_10_2020_26.jpg

Praca z dokumentami to codzienność każdego przedsiębiorstwa. Aby firma mogła dobrze funkcjonować, należy zadbać o ich właściwe uporządkowanie oraz zachować procedury z nimi związane. Dzięki temu możemy znacząco podnieść wydajność przedsiębiorstwa oraz usprawnić pracę.

Czytaj więcej

WMS zintegrowany z automatyka magazynową – korzyści vs koszty

CIRZ_10_2020_21.jpg

Managerowie łańcucha dostaw, a w szczególności kierownicy magazynów, są pod coraz większą presją, aby poprawić produktywność i efektywność w magazynie. W celu osiągnięcia oszczędności kosztów magazynowania, automatyzacja WMS musi być najwyższym priorytetem dla magazynu.

Czytaj więcej

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama