Zintegrowane systemy IT, wspierające planowanie HR, stanowią platformę przepływu informacji pomiędzy działami biznesowymi, HR oraz finansami i controllingiem. Specjalizowane narzędzia budżetowania, prognozowania zatrudnienia i wynagrodzeń mogą znacząco usprawnić procesy budżetowania i prognozowania kosztów przedsiębiorstwa. Niewątpliwie, efektywność planowania to kompetencja organizacyjna, która nabrała węzłowego znaczenia w czasie kryzysu gospodarczego spowodowanego przez COVID-19. Niemniej jednak również w „normalnych”, stabilnych czasach systemy planowania HR mogą stanowić istotną wartość dodaną…

Umiejętność sprawnego powiązania planów zatrudnienia i kosztów osobowych z perspektywą wyników finansowych nabrała w ostatnich tygodniach ogromnego znaczenia. Epidemia COVID-19 spowodowała „zamrożenie” części gospodarki. Większość firm odczuła efekty w postaci zauważalnego spadku obrotów lub niepewności co do perspektyw na nadchodzące miesiące. Konsekwencją była konieczność rewizji budżetów i prognoz, której istotnym elementem były zmiany planów zatrudnienia. Zespoły kadrowe i finansowe musiały poddać analizie alternatywne warianty ograniczenia kosztów osobowych, takie jak wykorzystanie pomocy publicznej, zamrożenie wakatów i awansów, rewizje wynagrodzeń czy w ostateczności redukcje etatów.

W tym kontekście w chwili, gdy (miejmy nadzieję) kulminacyjny punkt zawirowań mamy już za sobą, warto poświęcić nieco energii na przyjrzenie się procesom budżetowania i prognozowania zatrudnienia i kosztów osobowych przedsiębiorstwa. Doświadczenia zebrane w czasie kryzysu – zarówno zidentyfikowane problemy i ograniczenia, jak i silne strony obecnych procesów i narzędzi – być może przełożą się na serię działań korygujących i optymalizacyjnych, które zostaną wdrożone po ustabilizowaniu się sytuacji. Intencją niniejszego artykułu jest dostarczenie maksymalnie szerokiej i wielopłaszczyznowej perspektywy, pozwalającej na ocenę i doskonalenie planowania HR.

Planowanie HR w kontekście całości procesów planistycznych firmy

Charakterystyka procesu planowania HR

Planowanie zatrudnienia i kosztów osobowych jest jednym z kluczowych obszarów składających się na łączny budżet kosztów przedsiębiorstwa. Powszechną praktyką jest projektowanie procesów planowania HR w sposób zapewniający możliwość budżetowania na poziomie indywidualnego pracownika – rzadziej stanowiska lub etatu. Jest to niezbędne dla zachowania transparentności planów, poprawności i spójności kalkulacji planistycznych oraz możliwości późniejszego wyjaśnienia ewentualnych odchyleń. Tak odbywa się to zarówno w mniejszych firmach, jak i w dużych korporacjach, zatrudniających setki czy tysiące pracowników.

Z drugiej strony, każda firma zatrudniająca co najmniej kilkudziesięciu pracowników posiada określoną strukturę jednostek biznesowych, które są naturalnym „wspólnym mianownikiem” dla raportowania i planowania kosztów działalności. Dlatego dział HR musi umieć przełożyć budżet zatrudnienia i kosztów pracowniczych na uniwersalny język centrów kosztów lub MPK (miejsc powstawania kosztów firmy).

Pozostałe 89% artykułu dostępne jest dla zalogowanych użytkowników serwisu.

Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę Kup dostęp do artykułu
Ulubione Drukuj

Zobacz również

Metoda ADKAR w procesie zarządzania zmianą w dobie zagrożenia epidemicznego

CiRZ_250_93.jpg

Pandemia wirusa COVID-19 spowodowała ogólnoświatowy kryzys gospodarczy. Wiele przedsiębiorstw mierzy się z trudnościami finansowymi i organizacyjnymi. Sytuacja taka wymusza konieczność wprowadzania nowych rozwiązań w organizacji oraz właściwego zarządzania nimi. Skutecznym narzędziem zarządzania zmianami w dobie zagrożenia epidemicznego jest metoda ADKAR.

Czytaj więcej

Zarządzanie przez wartości

CiRZ_250_85.jpg

Na czym polega koncepcja zarządzania przez wartości? Jak zbudować składowe systemu zarządzania przez wartości? Jakie są kluczowe czynniki sukcesu w przypadku stosowania tej formy zarządzania?

Czytaj więcej

Rachunek kosztów ciągłego doskonalenia

CiRZ_250_74.jpg

Koncepcja kaizen costing, określana również jako rachunek redukcji kosztów lub rachunek kosztów ciągłego doskonalenia, dotyczy systematycznego rozliczania efektywności działań ukierunkowanych na redukcję ponoszonych kosztów do pożądanego poziomu1. Model zarządzania kosztami oparty na idei kaizen nie ogranicza się do stosowania jednej metody, lecz łączy w sobie wszystkie techniki i metody, których praktyczne zastosowanie przyczynia się do usprawniania realizowanych procesów i działań.

Czytaj więcej

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama