Transakcje trójstronne występują wtedy, gdy sprzedaż towaru zachodzi między trzema podmiotami, a towar fizycznie przekazywany jest od pierwszego do trzeciego podmiotu. Takie transakcje, szczególnie, gdy zawierane są z podmiotami zagranicznymi, niejednokrotnie stanowią trudność w ich ewidencji i rozliczeniu podatkowym.

W ustawie z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106, dalej ustawa o VAT) została zawarta definicja wewnątrzwspólnotowej transakcji trójstronnej, gdzie zgodnie z art. 135 ust 1 pkt 2 ww. ustawy przez wewnątrzwspólnotową transakcję trójstronną rozumie się transakcję, w której są spełnione łącznie następujące warunki:

  • trzech podatników VAT zidentyfikowanych na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych w trzech różnych państwach członkowskich uczestniczy w dostawie towaru w ten sposób, że pierwszy z nich wydaje ten towar bezpośrednio ostatniemu w kolejności, przy czym dostawa tego towaru jest dokonana między pierwszym i drugim oraz drugim i ostatnim w kolejności,
  • przedmiot dostawy jest wysyłany lub transportowany przez pierwszego lub też transportowany przez drugiego w kolejności podatnika VAT lub na ich rzecz z terytorium jednego państwa członkowskiego na terytorium innego państwa członkowskiego.

W praktyce przez transakcję trójstronną rozumiemy sytuację, gdy sprzedaż towaru odbywa się między trzema podmiotami, natomiast towar przekazywany jest jedynie od pierwszego do ostatniego podmiotu uczestniczącego w danej transakcji.

Transakcja trójstronna może zostać rozliczona na zasadach ogólnych lub z zastosowaniem procedury uproszczonej. By móc skorzystać z procedury uproszczonej podmioty muszą spełnić obowiązki sprawozdawczo-ewidencyjne.

Rozliczenie na zasadach ogólnych

W przypadku trzech podmiotów z różnych państw członkowskich, zarejestrowanych jako podatnicy VAT i zidentyfikowanych na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych, dokonuje się dostawy towaru tak, że pierwszy z nich wysyła towar bezpośrednio trzeciemu podmiotowi, natomiast drugi jest w roli pośrednika. Zasada ogólna rozliczenia bazuje na założeniach przyjętych przy rozliczeniu WDT. Zatem transakcję należy opodatkować w państwie, w którym znajduje się towar w momencie jego wysyłki lub transportu. Z tego wynika, iż drugi podmiot trójstronnej transakcji, który pełni rolę „pośrednika” będzie zobowiązany zarejestrować się na cele VAT zarówno w państwie, z którego towar będzie wysyłany, jak i w państwie, do którego towar trafi, co związane jest z prawidłowym rozliczeniem WNT.

Pozostałe 70% artykułu dostępne jest dla zalogowanych użytkowników serwisu.

Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę Kup dostęp do artykułu

Zobacz również

Zawodowy osąd i profesjonalny sceptycyzm biegłego rewidenta

CIRZ_10_2020_30.jpg

Zawodowy osąd obejmuje między innymi praktyczne wykorzystanie odpowiedniego szkolenia, umiejętności, zdobytej wiedzy zawodowej oraz doświadczenia, odpowiednio do zaistniałych okoliczności i faktów, w tym jego rodzaju oraz obszaru określonych czynności zawodowych i związanych z nimi powiązań i korzyści. Z kolei profesjonalny sceptycyzm konieczny jest do krytycznej oceny uzyskanych dowodów badania. Obejmuje on między innymi kwestionowanie wiarygodności otrzymanych dokumentów, sprzecznych dowodów badania oraz odpowiedzi na zapytania czy też innych informacji, które uzyskane zostały podczas badania od osób sprawujących nadzór oraz kierownika danej jednostki. Obie zasady są kluczowe dla jakości wykonywanych przez biegłego rewidenta czynności zawodowych.

Czytaj więcej

Odliczenie darowizny od dochodu w podatku dochodowym od osób prawnych

CiRZ_9_34.jpg

Aby zachęcić przedsiębiorców do wsparcia walki z pandemią koronawirusa, przepisy tzw. tarcz antykryzysowych wprowadziły specjalne rozwiązania umożliwiające odliczenie od dochodu darowizn dokonanych na przeciwdziałanie COVID-19. Odliczanie darowizn od dochodu nie jest jednak w przepisach ustaw o podatku dochodowym nowością – przedsiębiorcy mają taką możliwość od wielu lat.

Czytaj więcej

Biegły rewident i jego odpowiedzialność podczas badania

CiRZ_9_26.jpg

Szczególny charakter zawodu biegłego rewidenta polega na tym, że w naszym kraju wyłącznie biegli rewidenci posiadają prawo do świadczenia usług w zakresie rewizji finansowej, przez co rozumie się usługi, które obejmują badanie sprawozdań finansowych, przeglądy sprawozdań finansowych oraz inne usługi atestacyjne, które określone są przepisami prawa. Z tych szczególnych uprawnień w obszarze audytu finansowego oraz rachunkowości wynika też szczególny zakres odpowiedzialności biegłych rewidentów.

Czytaj więcej

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama