Jednostki gospodarcze, w celu realizacji zadań związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, przekazują do dyspozycji swoim pracownikom samochody służbowe. Różnego rodzaju koszty ponoszone przez pracodawcę, a dotyczące udostępnianych pracownikom samochodów służbowych, stanowią z reguły firmowe koszty podatkowe. Odnosi się to do tych wydatków, które firma ponosi w związku ze służbowym wykorzystaniem tych aut, a także do wydatków związanych z ich prywatnym używaniem przez te osoby.

Kwestie zaliczania wydatków związanych z samochodami służbowymi są szeroko omawiane w wielu interpretacjach podatkowych. Różne są też na ten temat stanowiska tych organów.

Jednostki mają niekiedy wątpliwości, czy odpłatność za korzystanie przez pracowników z firmowych samochodów do celów prywatnych nie daje spółce prawa do potrącenia w kosztach wydatków związanych z eksploatacją tych samochodów także w celach prywatnych (np. zakup paliwa). Nie stanowią bowiem wydatków związanych z prowadzoną przez spółkę działalnością gospodarczą ani z osiąganymi przez nią przychodami. Są wydatkami na cele osobiste tych pracowników i w związku z tym nie powinny być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów. Mogłyby jednak stanowić koszt uzyskania przychodów spółki, gdyby w opłatach ponoszonych przez pracowników za używanie firmowych aut były wkalkulowane również koszty paliwa opłacane przez nią.

Dostęp możliwy dla zalogowanych użytkowników serwisu. Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę

Zobacz również

Ujmowanie kosztów finansowania zewnętrznego wg MSR 23

CiRZ_02_45.jpg

Finansowanie nabycia lub wytwarzania nowego składnika aktywów z kredytu czy pożyczki wiąże się z dodatkowymi kosztami, takimi jak odsetki, prowizje czy ubezpieczenie kredytu. Stanowią one koszty finansowania zewnętrznego. Temat ten został szczegółowo opisany w Międzynarodowym Standardzie Rachunkowości nr 23: Koszty finansowania zewnętrznego.

Czytaj więcej

Zastosowanie MSSF po raz pierwszy

CiRZ_02_41.jpg

Ustawodawca w ustawie o rachunkowości umożliwił wybranym podmiotom dobrowolne przejście na sporządzanie sprawozdań finansowych zgodnie z MSSF/MSR. Wybór ten wiąże się zarówno z korzyściami, jak i trudnościami, które przedsiębiorca może spotkać, gdy będzie sporządzać sprawozdania finansowe zgodnie z MSSF po raz pierwszy.

Czytaj więcej

Mikrorachunki w biurze rachunkowym – korzyści i zagrożenia

CiRZ_02_36.jpg

Od 1 stycznia 2020 r. każdy podatnik posiada swój własny indywidualny rachunek podatkowy (mikrorachunek). Biura rachunkowe muszą pamiętać, by wprowadzić numery mikrorachunków swoich klientów do używanych przez siebie systemów księgowych, tak, by każdą płatność z tytułu PIT CIT i VAT wykonywać na indywidualny rachunek podatkowy podatnika (klienta biura rachunkowego).

Czytaj więcej

Numer bieżący

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama