Podatek VAT jest podatkiem, którego podatnicy szczególnie się obawiają ze względu na konsekwencje, jakimi mogą skutkować popełnione błędy. Ponadto ustawa o podatku od towarów i usług jest jedną z częściej zmienianych ustaw, co powoduje trudności interpretacyjne wśród podatników. W takiej sytuacji nie jest trudno o popełnienie błędu ze względu na nieprawidłową interpretację często zmieniających się przepisów czy brak aktualnej informacji o wchodzących właśnie zmianach.

Źródła pozyskiwania informacji o podatnikach

Organy podatkowe, w celu ograniczenia wyłudzeń podatków, wykorzystują różnego rodzaju sposoby umożliwiające kontrolę przedsiębiorców oraz skuteczne wykrywanie zaistniałych nieprawidłowości.

Do źródeł pozyskiwania informacji o podatnikach należą między innymi:

 • jednolite pliki kontrolne,
 • kasy fiskalne online,
 • centralna Baza Faktur,
 • deklaracje i informacje podatkowe,
 • rejestry podatkowe (VIES, biała lista, czyli rejestr podatników VAT czynnych oraz podatników wykreślonych, przywróconych i niezarejestrowanych),
 • kontrole krzyżowe.

Od 1 lipca 2020 r. podatnicy zobowiązani będą do składania w formie elektronicznej nowego, przekształconego pliku JPK_VAT, obejmującego zarówno deklarację VAT, jak i ewidencję (zakupu i sprzedaży). Jednolity plik kontrolny JPK VDEK ma składać się z części deklaracyjnej i ewidencyjnej, będzie odzwierciedlał zarówno deklaracje VAT, jak i plik JPK VAT.

Obszary, w których najczęściej popełniane są błędy

Obszary, w których najczęściej pojawiają się błędy w podatku VAT to dokumentowanie transakcji oraz rozliczenia podatku VAT.

Dokumentowanie transakcji w podatku VAT

Zasady dokumentowania transakcji w podatku VAT reguluje Dział XI ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług/tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 106/ oraz przepisy wykonawcze do ustawy o VAT.

Dział XI Dokumentacja dzieli się na 6 rozdziałów, w których zdefiniowane są zasady dokumentowania transakcji:

 1. Rozdział 1 Faktury,
 2. Rozdział 1a Mechanizm podzielonej płatności,
 3. Rozdział 2 Ewidencje,
 4. Rozdział 3 Kasy rejestrujące,
 5. Rozdział 4 Terminy przechowywania dokumentów,
 6. Rozdział 5 Dodatkowe zobowiązanie podatkowe.

W obszarze dokumentowania transakcji najczęściej występują następujące problemy/błędy:

 • błędny termin wystawiania faktury VAT,
 • nieprawidłowo określony moment powstania obowiązku podatkowego,
 • błędy w treści faktury VAT,
 • problem związany z wystawianiem faktur dokumentujących otrzymane zaliczki oraz wystawienie faktury końcowej rozliczającej zaliczkę,
 • rozbieżności pomiędzy zapisami w umowie a treścią faktury,
 • oznaczanie faktur mechanizmem podzielonej płatności,
 • przeliczenie kursu waluty na fakturze,
 • faktury korygujące podatek VAT in plus i in minus,
 • prawidłowe udokumentowanie potwierdzenia odbioru faktury korygującej,
 • problemy związane z refakturowaniem dostawy towarów i usług (stawka, zwolnienia, status podmiotu refakturującego, refaktura na kontrahenta zagranicznego),
 • umieszczenie NIP nabywcy w treści paragonu.

Pozostałe 74% artykułu dostępne jest dla zalogowanych użytkowników serwisu.

Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę Kup dostęp do artykułu

Zobacz również

Zakupy towarów w rachunkowości

CiRZ_250_52.jpg

Określenie sposobu ewidencji księgowej towarów to zadanie kierownika przedsiębiorstwa. Wybraną metodę należy opisać w przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości. Raz przyjętą metodę wyceny towarów należy – co do zasady – stosować w sposób ciągły w kolejnych okresach sprawozdawczych. Nie należy jej zmieniać w ciągu roku obrotowego.

Czytaj więcej

Zdarzenia następujące po zakończeniu okresu sprawozdawczego

CiRZ_250_49.jpg

Każda jednostka gospodarcza ma obowiązek ujawnienia w rocznym sprawozdaniu finansowym wszystkich zdarzeń gospodarczych dotyczących danego roku bilansowego, czyli roku, za który sprawozdanie jest przygotowywane. Jakie zdarzenia, następujące po zakończeniu okresu sprawozdawczego, należy uwzględnić w bilansie oraz rachunku zysków i strat? W jaki sposób je prezentować?

Czytaj więcej

Badanie sprawozdań finansowych. Część 1

CiRZ_250_45.jpg

Audyt finansowy stanowi niezależną oraz obiektywną kontrolę sposobu przygotowania sprawozdań finansowych i formy, w jakiej prezentowana jest informacja w tych sprawozdaniach. Księgi rachunkowe powinny być prowadzone w taki sposób, aby dostarczyły podstaw do stwierdzenia, że sytuacja majątkowa i finansowa, a także wynik finansowy przedsiębiorstwa zostały przedstawione jasno i rzetelnie oraz istotnie nie zniekształcały jego obrazu.

Czytaj więcej

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama