Projekty to ostatnio bardzo popularne pojęcie używane w różnych kontekstach, sytuacjach i dziedzinach. Ważnym aspektem każdego projektu jest jego wymiar finansowy, który umożliwia podejmowanie decyzji na każdym z etapów projektu.

Z definicji „projekt” – jest tymczasowym przedsięwzięciem, który ma na celu stworzenie unikalnej usługi lub produktu, gdzie charakterystyka tymczasowości określa, że to przedsięwzięcie ma bardzo ściśle określony początek i koniec, zaś unikalność oznacza, że usługa lub produkt w zauważalny sposób jest całkowicie inna niż wszystkie podobne usługi bądź produkty. Główne cechy projektu to: cel, niepowtarzalność, złożoność, określoność, zmienność, zaangażowanie zasobów ludzkich, ograniczoność czasowa1.

Projekt ma szczegółowo określone terminy dotyczące nie tylko projektu jako całości, ale każdego zadania w nim wykonywanego. Służy temu plan lub harmonogram projektu.

Projekty często występują pod różnymi nazwami, np.: przedsięwzięcie, zmiana, inwestycja, restrukturyzacja, reorganizacja, wdrożenie, uzdrowienie sytuacji, wprowadzenie produktu na rynek. Projekty kojarzone są również z projektami związanymi z pozyskaniem środków finansowych z funduszy UE.

Ważnym aspektem projektu jest jego wymiar finansowy związany z zarządzaniem finansami projektu, obejmujący między innymi sporządzenie budżetu projektu, monitorowanie kosztów projektu w trakcie jego realizacji, informowanie o zagrożeniach, oszczędnościach i ryzykach.

Budżet projektu

Budżet projektu jest planem finansowym realizacji projektu, umożliwiającym pomiar wykonania projektu w kategoriach finansowych. Określany jest także jako podział kosztów, przedstawiony w tabelach, na użytek działań realizowanych w projekcie.

Budżet projektu jest jednym z podstawowych dokumentów projektu, pełni funkcję wewnętrzną, określając możliwości i ograniczenia finansowe, które powinny być brane pod uwagę podczas realizacji projektu.

Budżet projektu sporządzany jest na okres realizacji przedsięwzięcia, czas ten może być podzielony w zależności od potrzeb na okresy: roczne, kwartalne, miesięczne lub tygodniowe. Budżet może przedstawiać strukturę kosztów w kilku wymiarach: rodzajowym, nośników kosztu, a także miejsc ich powstania.

Pozostałe 80% artykułu dostępne jest dla zalogowanych użytkowników serwisu.

Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę Kup dostęp do artykułu

Zobacz również

Odsetki w obrocie gospodarczym

CIRZ_10_2020_37.jpg

W obrocie gospodarczym można spotkać się z różnymi kategoriami odsetek. Mogą mieć związek z udzielonymi i pozyskanymi (zaciągniętymi) przez przedsiębiorcę pożyczkami i kredytami bankowymi, oprocentowaniem środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym lub być naliczane z tytułu zaległości w transakcjach handlowych czy tych o charakterze skarbowym.

Czytaj więcej

Jak poprawić ściągalność gotówki w firmie?

CiRZ_250_64.jpg

Płynność finansowa to priorytet w czasach dekoniunktury. Działy finansów mogą przy współpracy z działami operacyjnymi wdrożyć szereg usprawnień, które pomogą nie tylko zwiększyć ściągalność gotówki, ale także uchronić firmę przed utratą płynności.

Czytaj więcej

Faktoring sprzedażowy i zakupowy. Dwie strony płynności finansowej firmy w dobie pandemii

CiRZ_250_38.jpg

Nawet z perspektywy laika, szeroko pojęty e-biznes dzisiaj wygląda zupełnie inaczej niż przed wybuchem pandemii koronawirusa. Z wymuszonym okolicznościami przeniesieniem działalności handlowej i usługowej do kanału online wiążą się zakłócenia w łańcuchach dostaw oraz zmiany w zakresie podaży i dystrybucji. Nie są to bynajmniej chwilowe, przemijające trendy w gospodarce.

Czytaj więcej

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama