Projekty to ostatnio bardzo popularne pojęcie używane w różnych kontekstach, sytuacjach i dziedzinach. Ważnym aspektem każdego projektu jest jego wymiar finansowy, który umożliwia podejmowanie decyzji na każdym z etapów projektu.

Z definicji „projekt” – jest tymczasowym przedsięwzięciem, który ma na celu stworzenie unikalnej usługi lub produktu, gdzie charakterystyka tymczasowości określa, że to przedsięwzięcie ma bardzo ściśle określony początek i koniec, zaś unikalność oznacza, że usługa lub produkt w zauważalny sposób jest całkowicie inna niż wszystkie podobne usługi bądź produkty. Główne cechy projektu to: cel, niepowtarzalność, złożoność, określoność, zmienność, zaangażowanie zasobów ludzkich, ograniczoność czasowa1.

Projekt ma szczegółowo określone terminy dotyczące nie tylko projektu jako całości, ale każdego zadania w nim wykonywanego. Służy temu plan lub harmonogram projektu.

Projekty często występują pod różnymi nazwami, np.: przedsięwzięcie, zmiana, inwestycja, restrukturyzacja, reorganizacja, wdrożenie, uzdrowienie sytuacji, wprowadzenie produktu na rynek. Projekty kojarzone są również z projektami związanymi z pozyskaniem środków finansowych z funduszy UE.

Ważnym aspektem projektu jest jego wymiar finansowy związany z zarządzaniem finansami projektu, obejmujący między innymi sporządzenie budżetu projektu, monitorowanie kosztów projektu w trakcie jego realizacji, informowanie o zagrożeniach, oszczędnościach i ryzykach.

Budżet projektu

Budżet projektu jest planem finansowym realizacji projektu, umożliwiającym pomiar wykonania projektu w kategoriach finansowych. Określany jest także jako podział kosztów, przedstawiony w tabelach, na użytek działań realizowanych w projekcie.

Budżet projektu jest jednym z podstawowych dokumentów projektu, pełni funkcję wewnętrzną, określając możliwości i ograniczenia finansowe, które powinny być brane pod uwagę podczas realizacji projektu.

Budżet projektu sporządzany jest na okres realizacji przedsięwzięcia, czas ten może być podzielony w zależności od potrzeb na okresy: roczne, kwartalne, miesięczne lub tygodniowe. Budżet może przedstawiać strukturę kosztów w kilku wymiarach: rodzajowym, nośników kosztu, a także miejsc ich powstania.

Dostęp możliwy dla zalogowanych użytkowników serwisu. Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę

Zobacz również

Stabilność biznesu w niestabilnych czasach

CiRZ_5-6_6.jpg

Jeśli przyjrzeć się różnym kryzysom rynkowym, to zauważamy, że było wiele firm, których pozycja po kryzysie umacnia się. Co sprawia, że jedne firmy, nawet w tych samych branżach, radzą sobie lepiej, a inne popadają w kłopoty?

Czytaj więcej

Przykłady materializacji ryzyka przedsiębiorstwa budowlanego w świecie VUCA

CiRZ_04_37.jpg

Zarządzanie należy zdefiniować jako mądre podejmowanie decyzji w warunkach niepewności. Na potrzeby analizy niepewności autorzy proponują zastosować metodę VUCA, wspierającą w kolejnym kroku analizę ryzyka1. Metoda ta została opisana w poprzednim artykule na łamach „Controlling i Rachunkowość Zarządcza”.

Czytaj więcej

VUCA w sektorze budowlanym

CiRZ_3_42.jpg

Termin VUCA, jako akronim słów nieprzewidywalność, niepewność, złożoność i niejednoznaczność, został stworzony przez amerykańską Akademię Wojskową pod koniec lat 90. i opisuje raptownie zmieniający się i coraz bardziej złożony świat, który jest wynikiem końca zimnej wojny. Pomimo, iż termin ten wywodzi się ze środowiska wojskowego, w niedługim czasie zaczął być używany w kontekście ekonomii, w którym jego uczestnicy konfrontują się z ciągle zmieniającą się rzeczywistością1.

Czytaj więcej

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama