Wycena maszyn i urządzeń – mimo że z pozoru jest łatwym zadaniem – może nastręczać licznych trudności. Szczególnie dotyczy to urządzeń wchodzących w skład tzw. megaukładów technicznych oraz nietypowych sprzętów wykonywanych na zamówienie, które stanowią przeważającą część w wielu zaawansowanych technologicznie firmach produkcyjnych. W niniejszym artykule przedstawiono dwie najczęściej wykorzystywane metody ich wyceny, a więc metodę odtworzeniową oraz dochodową.

W ujęciu definicyjnym wycena to proces polegający na określeniu wartości przedmiotu wyceny w jednostkach pieniężnych przy wykorzystaniu odpowiednich metod wyceny. W tym kontekście istotną kwestią jest określenie definicji wartości oraz standardu wartości. Według słownika języka polskiego wartość oznacza „ile coś jest warte pod względem materialnym”1. Dążąc zatem do wyznaczenia wartości przedmiotu wyceny, zmierza się do ustalenia jego wartości (lub inaczej – ile warto byłoby za niego zapłacić). „Standard wartości określa natomiast strony rzeczywistej lub hipotetycznej transakcji oraz warunki jej zawierania. Standard wartości definiuje poszukiwaną w procesie wyceny kategorię wartości”2.

Przytoczona wyżej definicja wyceny podkreśla wagę doboru odpowiedniej metody. Celem dokonania optymalnego wyboru istotna jest odpowiedź na pytanie, jaką funkcję ma pełnić dana wycena. Podstawowymi funkcjami wyceny są:

  • Funkcja doradcza – polega na dostarczeniu niezbędnych informacji w związku z zamierzonymi transakcjami kupna/sprzedaży oraz innymi decyzjami zarządczymi. Funkcja ta umożliwia także ustalenie wartości granicznych, a więc maksymalnej lub minimalnej ceny, za jaką warto sprzedać lub nabyć przedmiot wyceny.
  • Funkcja argumentacyjna – polega na dostarczeniu informacji o przedmiocie wyceny i jego wartości, które mogą wzmacniać siłę przetargową w prowadzonych negocjacjach.
  • Funkcja mediacyjna – polega na dostarczeniu niezbędnych informacji dotyczących wartości przedmiotu wyceny w przypadku transakcji kupna-sprzedaży, w których opinie stron na temat wartości są rozbieżne.
  • Funkcja zabezpieczająca – polega na dostarczeniu informacji dotyczących wartości przedmiotu wyceny w celu zabezpieczenia się przed negatywnymi skutkami sporów na tle wartości.
  • Funkcja informacyjna – polega na dostarczeniu uzyskanych w procesie wyceny informacji dla potrzeb zarządzania.

Wartość maszyn i urządzeń dla przedsiębiorstwa a wartość rynkowa maszyn i urządzeń

Dokonując wyceny maszyn i urządzeń, należy w pierwszej kolejności ustalić cel wyceny. Zasadniczo wyceny urządzeń dokonuje się na potrzeby przeprowadzenia transakcji kupna-sprzedaży lub na potrzeby wewnętrzne przedsiębiorstwa. Chcąc dokonać wyceny w pierwszej sytuacji, najbardziej odpowiednią metodą jest metoda rynkowa, której istotą jest określenie wartości transakcyjnej sprzętu o analogicznych parametrach i analogicznym poziomie zużycia. Chcąc ustalić wartość maszyny lub urządzenia dla firmy, istotne jest określenie, jaką wartość generuje ów przedmiot dla przedsiębiorstwa, a więc jaką wartość generuje jako składnik zorganizowanej części przedsiębiorstwa. W tym celu stosuje się metodę dochodową. W dalszej części artykułu omówione zostaną obie koncepcje wyceny maszyn i urządzeń.

Pozostałe 72% artykułu dostępne jest dla zalogowanych użytkowników serwisu.

Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę Kup dostęp do artykułu
Ulubione Drukuj

Zobacz również

Jak poprawić ściągalność gotówki w firmie?

CiRZ_250_64.jpg

Płynność finansowa to priorytet w czasach dekoniunktury. Działy finansów mogą przy współpracy z działami operacyjnymi wdrożyć szereg usprawnień, które pomogą nie tylko zwiększyć ściągalność gotówki, ale także uchronić firmę przed utratą płynności.

Czytaj więcej

Faktoring sprzedażowy i zakupowy. Dwie strony płynności finansowej firmy w dobie pandemii

CiRZ_250_38.jpg

Nawet z perspektywy laika, szeroko pojęty e-biznes dzisiaj wygląda zupełnie inaczej niż przed wybuchem pandemii koronawirusa. Z wymuszonym okolicznościami przeniesieniem działalności handlowej i usługowej do kanału online wiążą się zakłócenia w łańcuchach dostaw oraz zmiany w zakresie podaży i dystrybucji. Nie są to bynajmniej chwilowe, przemijające trendy w gospodarce.

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 5-6/2020

Stabilność biznesu w niestabilnych czasach

CiRZ_5-6_6.jpg

Jeśli przyjrzeć się różnym kryzysom rynkowym, to zauważamy, że było wiele firm, których pozycja po kryzysie umacnia się. Co sprawia, że jedne firmy, nawet w tych samych branżach, radzą sobie lepiej, a inne popadają w kłopoty?

Czytaj więcej

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama