int(1) int(2) Wycena maszyn i urządzeń - case study | Finanse | Controlling i Rachunkowość Zarządcza
Wycena maszyn i urządzeń – mimo że z pozoru jest łatwym zadaniem – może nastręczać licznych trudności. Szczególnie dotyczy to urządzeń wchodzących w skład tzw. megaukładów technicznych oraz nietypowych sprzętów wykonywanych na zamówienie, które stanowią przeważającą część w wielu zaawansowanych technologicznie firmach produkcyjnych. W niniejszym artykule przedstawiono dwie najczęściej wykorzystywane metody ich wyceny, a więc metodę odtworzeniową oraz dochodową.

W ujęciu definicyjnym wycena to proces polegający na określeniu wartości przedmiotu wyceny w jednostkach pieniężnych przy wykorzystaniu odpowiednich metod wyceny. W tym kontekście istotną kwestią jest określenie definicji wartości oraz standardu wartości. Według słownika języka polskiego wartość oznacza „ile coś jest warte pod względem materialnym”1. Dążąc zatem do wyznaczenia wartości przedmiotu wyceny, zmierza się do ustalenia jego wartości (lub inaczej – ile warto byłoby za niego zapłacić). „Standard wartości określa natomiast strony rzeczywistej lub hipotetycznej transakcji oraz warunki jej zawierania. Standard wartości definiuje poszukiwaną w procesie wyceny kategorię wartości”2.

Przytoczona wyżej definicja wyceny podkreśla wagę doboru odpowiedniej metody. Celem dokonania optymalnego wyboru istotna jest odpowiedź na pytanie, jaką funkcję ma pełnić dana wycena. Podstawowymi funkcjami wyceny są:

  • Funkcja doradcza – polega na dostarczeniu niezbędnych informacji w związku z zamierzonymi transakcjami kupna/sprzedaży oraz innymi decyzjami zarządczymi. Funkcja ta umożliwia także ustalenie wartości granicznych, a więc maksymalnej lub minimalnej ceny, za jaką warto sprzedać lub nabyć przedmiot wyceny.
  • Funkcja argumentacyjna – polega na dostarczeniu informacji o przedmiocie wyceny i jego wartości, które mogą wzmacniać siłę przetargową w prowadzonych negocjacjach.
  • Funkcja mediacyjna – polega na dostarczeniu niezbędnych informacji dotyczących wartości przedmiotu wyceny w przypadku transakcji kupna-sprzedaży, w których opinie stron na temat wartości są rozbieżne.
  • Funkcja zabezpieczająca – polega na dostarczeniu informacji dotyczących wartości przedmiotu wyceny w celu zabezpieczenia się przed negatywnymi skutkami sporów na tle wartości.
  • Funkcja informacyjna – polega na dostarczeniu uzyskanych w procesie wyceny informacji dla potrzeb zarządzania.

Wartość maszyn i urządzeń dla przedsiębiorstwa a wartość rynkowa maszyn i urządzeń

Dokonując wyceny maszyn i urządzeń, należy w pierwszej kolejności ustalić cel wyceny. Zasadniczo wyceny urządzeń dokonuje się na potrzeby przeprowadzenia transakcji kupna-sprzedaży lub na potrzeby wewnętrzne przedsiębiorstwa. Chcąc dokonać wyceny w pierwszej sytuacji, najbardziej odpowiednią metodą jest metoda rynkowa, której istotą jest określenie wartości transakcyjnej sprzętu o analogicznych parametrach i analogicznym poziomie zużycia. Chcąc ustalić wartość maszyny lub urządzenia dla firmy, istotne jest określenie, jaką wartość generuje ów przedmiot dla przedsiębiorstwa, a więc jaką wartość generuje jako składnik zorganizowanej części przedsiębiorstwa. W tym celu stosuje się metodę dochodową. W dalszej części artykułu omówione zostaną obie koncepcje wyceny maszyn i urządzeń.

Dostęp możliwy dla zalogowanych użytkowników serwisu. Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę
Ulubione Drukuj

Zobacz również

Koszty rekrutacji i pozyskania pracownika

CiRZ_1_2020_37.jpg

W ostatnich latach coraz częściej mówi się o rynku pracownika, gdzie widać coraz większe zapotrzebowanie na doświadczonych i wykształconych specjalistów oraz ich coraz mniejszą dostępność. W związku z tym zmieniają się również formy rekrutacji, które coraz częściej zdają się nie mieć końca. Należy zatem zadać pytanie: Ile trzeba wydać, by pozyskać odpowiedniego pracownika?

Czytaj więcej

Niezrealizowane zyski kapitałowe

CiRZ_12_33.jpg

Od 2019 r. wprowadzone zostały nowe obciążenia stanowiące istotną barierę dla realizacji zasady swobody przedsiębiorczości w Unii Europejskiej, które dotyczą opodatkowania niezrealizowanych zysków kapitałowych, czyli exit tax. Podatek ten budzi mieszane uczucia wśród przedsiębiorców, gdyż może obciążyć również podatników, którzy nie dokonali żadnej sprzedaży, a jedynie zmienili miejsce zamieszkania.

Czytaj więcej

Analiza wartości contingency dla przedsięwzięcia inwestycyjnego

CiRZ_10_33.jpg

W wielu mniejszych miastach i gminach trwa dyskusja dotycząca budowy basenu, lub bardziej luksusowego aquaparku. Często argumentem o takiej konieczności jest informacja, że mieszkańcy korzystają z basenów w sąsiednich miejscowościach. Stąd w serii artykułów kontynuujących rozważania poświęcone NPV@Risk zostanie poddane analizie przedsięwzięcie inwestycyjne, jakim jest budowa basenu kąpielowego.

Czytaj więcej

Numer bieżący

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama