Nawet z perspektywy laika, szeroko pojęty e-biznes dzisiaj wygląda zupełnie inaczej niż przed wybuchem pandemii koronawirusa. Z wymuszonym okolicznościami przeniesieniem działalności handlowej i usługowej do kanału online wiążą się zakłócenia w łańcuchach dostaw oraz zmiany w zakresie podaży i dystrybucji. Nie są to bynajmniej chwilowe, przemijające trendy w gospodarce.

Chwilowym, przemijającym trendem w gospodarce nie jest również przyspieszona cyfryzacja biznesu oraz nurt transformacyjny zwany „go remote”. Ten ostatni polega na takim ustrukturyzowaniu działalności firmy, aby zapewnić i kontrolować prawidłowy przebieg jej podstawowych procesów wewnętrznych i zewnętrznych „na odległość”. Chodzi o wykorzystanie zdalnych kanałów komunikacji, w tym trybu „home office”, bez stacjonarnego skupiania wszystkich zasobów firmowych (włącznie z osobowymi) w jednym miejscu i w jednym czasie. To, co wcześniej było w gospodarce swoistą awangardą lub chlubnym przejawem tzw. innowacyjności (a owa innowacyjność swoją drogą była bodajże najbardziej zdewaluowanym terminem we współczesnej narracji ekonomicznej), w czasach COVID-19 stało się oznaką biznesowego survivalu oraz warunkiem sine qua non dla dalszego bytu firmy w radykalnie zmienionych uwarunkowaniach.

Lekcja przetrwania

Nie łudźmy się jednak, że każde przedsiębiorstwo zdoła odrobić lekcję przetrwania na rynku, zwieńczoną pozytywną oceną. Polscy przedsiębiorcy nigdy nie mogli czuć się zbyt pewni, co do długofalowej stabilności biznesu zarówno własnego, jak i swoich kontrahentów i klientów. Obecnie pojawia się pogląd, iż wskaźnik niewypłacalności przedsiębiorstw będzie rósł, i to pomimo form pomocowych, implementowanych przez rząd, podczas gdy średni okres dochodzenia roszczeń też niestety drastycznie się wydłuża. Element ryzyka w rozliczeniach handlowych z klientami firmowymi, zwłaszcza jeśli opierają się one na rozpowszechnionym kredycie kupieckim, zyskuje aktualnie na znaczeniu. Jedna duża, a niezapłacona faktura może wstrząsnąć równowagą przedsiębiorstwa. Mając na uwadze jedno z praw Murphy’ego, zgodnie z którym najpiękniejsze, najbardziej dochodowe deale pozostają jedynie na papierze, ale rzadko pomyślnie ziszczają się w rzeczywistości, zadajmy sobie pytanie: Jak uchronić własną firmę przed ryzykiem niewypłacalności kontrahenta?

Pozostałe 75% artykułu dostępne jest dla zalogowanych użytkowników serwisu.

Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę Kup dostęp do artykułu
Ulubione Drukuj

Zobacz również

Odsetki w obrocie gospodarczym

CIRZ_10_2020_37.jpg

W obrocie gospodarczym można spotkać się z różnymi kategoriami odsetek. Mogą mieć związek z udzielonymi i pozyskanymi (zaciągniętymi) przez przedsiębiorcę pożyczkami i kredytami bankowymi, oprocentowaniem środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym lub być naliczane z tytułu zaległości w transakcjach handlowych czy tych o charakterze skarbowym.

Czytaj więcej

Jak poprawić ściągalność gotówki w firmie?

CiRZ_250_64.jpg

Płynność finansowa to priorytet w czasach dekoniunktury. Działy finansów mogą przy współpracy z działami operacyjnymi wdrożyć szereg usprawnień, które pomogą nie tylko zwiększyć ściągalność gotówki, ale także uchronić firmę przed utratą płynności.

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 5-6/2020

Stabilność biznesu w niestabilnych czasach

CiRZ_5-6_6.jpg

Jeśli przyjrzeć się różnym kryzysom rynkowym, to zauważamy, że było wiele firm, których pozycja po kryzysie umacnia się. Co sprawia, że jedne firmy, nawet w tych samych branżach, radzą sobie lepiej, a inne popadają w kłopoty?

Czytaj więcej

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama