Inwestycje w przedsiębiorstwie są konieczne, ponieważ pozwalają na jego rozwój, dają możliwość zdobycia przewagi nad konkurencją, jak również sprostania oczekiwaniom swoich klientów. Dobrze zainwestowane środki mogą przyczynić się w przyszłości zarówno do osiągnięcia większych przychodów, jak i do redukcji kosztów, co w efekcie wywrze pozytywny wpływ na wynik finansowy.

Niemniej jednak decyzja o rozpoczęciu inwestycji powinna być uzależniona od sytuacji finansowej, w jakiej znajduje się przedsiębiorstwo oraz jego potrzeb w zakresie finansowania działalności. Kiedy decyzja o potrzebie realizacji przedsięwzięcia zostanie już podjęta, kolejnym etapem jest przygotowanie budżetu inwestycji.

Budżet inwestycyjny to zestawienie przychodów i rozchodów danego przedsiębiorstwa, określające ile środków finansowych będzie można przeznaczyć na konkretne inwestycje. Budżet opiera się na rzeczywistych faktach w postaci wyliczeń, zakładając również możliwość zaistnienia pewnych odchyleń. W celu prawidłowego przygotowania budżetu inwestycyjnego trzeba dokonać szczegółowej analizy finansowej oraz mieć na uwadze zagrożenia i problemy, jakie mogą wystąpić podczas jego opracowywania.

Inwestycje

Inwestycje to zaangażowanie finansowe w dane przedsięwzięcie w celu uzyskania korzyści, polegające przede wszystkim na przeznaczeniu zasobów finansowych, by w przyszłości osiągnąć określony zysk. Z inwestycjami wiążą się takie pojęcia jak korzyści, nakład, ryzyko oraz czas.

Inwestycje można podzielić na:

 1. finansowe – zawierają (kształtujące majątek finansowy) plasowanie kapitału na rachunku bankowym oraz nabyciu papierów wartościowych,
 2. rzeczowe – tworzą majątek rzeczowy (budynki, budowle, grunty itp.),
 3. niematerialne i prawne – dotyczą zakupów aktywów, znaków handlowych oraz licencji,
 4. nowe, zwane również rozwojowe – mają na celu zwiększenie zdolności wytwórczych, poprawę jakości wytwarzanych usług itp.,
 5. odtworzone (reinwestycje) – polegające na zastępowaniu zużytych już urządzeń nowymi,
 6. modernizacyjne – których zadaniem jest zmniejszenie kosztów wytworzenia danych wyrobów (poprawa efektywności ekonomicznej przedsiębiorstwa),
 7. innowacyjne – służą modyfikacji produkowanych wyrobów,
 8. długoterminowe – przeznaczone do zbycia w okresie dłuższym niż 12 miesięcy,
 9. krótkoterminowe – przeznaczone do zbycia w okresie krótszym niż 12 miesięcy,
 10. inwestycje finansowe – obejmujące: udziały i akcje, inne papiery wartościowe, udzielone pożyczki, inne aktywa finansowe,
 11. inwestycje niefinansowe – obejmujące: nieruchomości, wartości niematerialne i prawne, inne inwestycje.

Proces inwestycyjny dzieli się na trzy etapy: etap przygotowania inwestycji, etap wykonania inwestycji, etap odbioru inwestycji.

Etap przygotowania inwestycji obejmuje projektowanie i programowanie inwestycji pod względem rozwiązań technicznych, organizacyjnych oraz ekonomicznych.

Dostęp możliwy dla zalogowanych użytkowników serwisu. Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę

Zobacz również

Produktywność magazynu – przykład e‑commerce

CiRZ_04_14.jpg

Aby skutecznie konkurować na rynku i przede wszystkim dostarczać klientom produkty na czas, na miejsce i w odpowiedniej ilości, firmy muszą efektywnie zarządzać logistyką. Jest to bowiem, z punktu widzenia ostatecznego klienta – niezauważalny, ale dla firm – często kluczowy element, umożliwiający ich rozwój i skuteczną ekspansję na rynku.

Czytaj więcej

System klasy MES jako narzędzie IoT w służbie controllingowi

CiRZ_3_38.jpg

Jak wiadomo, dzisiejszy controlling w znacznej mierze opiera się na danych dostarczanych przez nowoczesne systemy informatyczne. Powszechną praktyką jest to, że w momencie decyzji o wdrożeniu systemu np. klasy ERP firma decyduje się także na wdrożenie zasad controllingu, chcąc jak najefektywniej wykorzystać możliwości nowego oprogramowania. Niniejszy artykuł zaprezentuje, jakie korzyści może przynieść implementacja systemów różnych klas, ze szczególnym uwzględnieniem oprogramowania klasy MES.

Czytaj więcej

Rachunek kosztów działań Activity Based Costing

CiRZ_3_33.jpg

Wysoki stopień złożoności procesów wytwórczych sprawia, że tradycyjne systemy rachunku kosztów nie zawsze dostarczają wystarczających informacji dla potrzeb decyzyjnych, nie zawsze się sprawdzają, aby przypisać poniesiony koszt w odpowiednim miejscu. Wówczas najlepszym rozwiązaniem jest zastosowanie Rachunku kosztów działań ABC.

Czytaj więcej

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama