Jedną z form wsparcia realizacji potrzeb inwestycyjnych są dotacje. Jeszcze w bieżącej perspektywie finansowej zostało wiele programów, z których można je uzyskać. Ważne, żeby odpowiednio oszacować rentowność takiej inwestycji i zidentyfikować ryzyko.

Analizując zakładaną inwestycję musimy w sposób systemowy podejść do problemu obliczenia rentowności projektu. Spośród całej gamy narzędzi analizy finansowej należy wybrać te metody kalkulacji, które pozwolą nam w najbardziej prawdopodobny sposób określić, czy projekt jest zwyczajnie opłacalny. Ubieganie się o dofinansowanie jest też związane z określonym ryzykiem, dlatego pierwszą i najważniejszą zasadą przystąpienia do ubiegania się o dofinansowanie powinno być określenie opłacalności projektu. Jeżeli przedsiębiorca na nim nie zarobi, to zobowiązanie w tej formie nie ma sensu ekonomicznego.

W omawianym przykładzie pod uwagę wzięto następujące założenia biznesowe: projekt będzie miał charakter badawczy i będziemy go opracowywać wraz z uczelnią w oparciu o parametry zbliżone do programu operacyjnego 1.1. szybka ścieżka. Projekt o nazwie Super Hit będzie polegał na opracowaniu prototypu produktu, który będzie realnym przebojem sprzedaży.

Wartość projektu została założona na łącznie na 2 500 000,00 zł, z czego poziom dofinansowania będzie wynosił przeciętnie 65% dla całego projektu. Dodatkowo do analizy dodano koszty pozyskania i obsługi bieżącej rozliczenia projektu na poziomie 10% wartości kwoty dofinansowania. Istotne jest właściwe oszacowanie tej kwoty. Czasem obsługa projektów unijnych pochłania dużą część zasobów wewnętrznych i warto mieć to na uwadze przy kalkulacji kosztów obsługi dofinansowania.

Okres realizacji projektu będzie wynosił 24 miesiące, podczas których zakładamy optymistycznie, że całość rozliczy się wraz ze zwrotem dofinansowania w tym okresie. W uproszczonym modelu nie została ujęta możliwość niezakwalifikowania części kosztów w dotacji czy zwrotu źle wydanej dotacji. Obliczeniom podlega scenariusz w założeniach idealny.

Dostęp możliwy dla zalogowanych użytkowników serwisu. Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę

Zobacz również

MSSF 15: Przychody z umów z klientami

CiRZ_1_2020_44.jpg

Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej 15 Przychody z umów z klientami jest stosunkowo nowym standardem, który funkcjonuje już od stycznia 2018 r. Zastępuje on MSR 11 Umowy o usługę budowlaną oraz MSR 18 Przychody, jak również wydane interpretacje KIMSF, a zatem ma zastosowanie do prawie wszystkich umów zawartych z klientami.

Czytaj więcej

Ocena ryzyka bankructwa z wykorzystaniem narzędzi controllingu

CiRZ_1_2020_9.jpg

Ryzyko jest stałym elementem działalności przedsiębiorstw. Powszechnie kojarzy się z nieoczekiwanymi stratami. Wykrywanie i unikanie sytuacji ryzyka jest jednym z głównych celów zarządzania przedsiębiorstwem, a zarządzanie ryzykiem, poprzez ocenę i zabezpieczenie ryzyka, stanowi kluczowy czynnik równowagi pozycji rynkowej biznesu.

Czytaj więcej

Inwentaryzacja składników majątku jednostki i różnice inwentaryzacyjne

CiRZ_12_24.jpg

Stany ewidencyjne poszczególnych składników majątkowych jednostki na kontach księgowych mogą się różnić od ich rzeczywistego stanu. W związku z tym, aby dokonać weryfikacji danych z ksiąg rachunkowych z posiadanym stanem rzeczywistym, przeprowadza się inwentaryzację wszystkich składników majątku.

Czytaj więcej

Numer bieżący

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama