W ustawie o podatku akcyzowym wprowadzono zmiany, których celem było wyeliminowanie nieprawidłowości występujących w obrocie tymi wyrobami (zwłaszcza olejami smarowymi) – poprzez rozszerzenie warunków stosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy przy przemieszczaniu tych wyrobów na terytorium kraju w ramach nabycia wewnątrzwspólnotowego lub dostawy wewnątrzwspólnotowej.

W przypadku takich wyrobów warunkami zastosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy są: dokonanie przez podatnika zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrz­wspólnotowym do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, złożenie zabezpieczenia akcyzowego przed wprowadzeniem wyrobów na terytorium kraju oraz dołączenie do przemieszczanych wyrobów dokumentów handlowych. Wzór ww. zawiadomienia został określony w omawianym rozporządzeniu. Rozporządzenie weszło w życie 1 listopada 2019 r.

Omawiane zawiadomienie zostało dodane do wykazu deklaracji i podań, których przesyłanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej nie wymaga stosowania kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

  • Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 21 października 2019 r. w sprawie wzoru zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym wyrobów akcyzowych w celu wprowadzenia ich do składu podatkowego – Dz.U. z 2019 r. poz. 2071.
  • Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 25 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone – Dz.U. z 2019 r. poz. 2072. |

Źródło: www.nowy.inforlex.pl

Zobacz również

Tekst otwarty nr 2/2020

XIV Kongres ICV POLSKA (CIA 2020) w Poznaniu

ICV_2020.JPG

Już w dniach 6-7 kwietnia widzimy się w Poznaniu na XIV Kongresie ICV POLSKA (CIA 2020). To jedno z największych wydarzeń dla finansistów, controllerów i menedżerów w Europie Środkowo-Wschodniej. Organizatorem Kongresu jest Międzynarodowe Stowarzyszenie Controllerów (ICV) oraz firma Akademia Controllingu Sp. z o.o.

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 2/2020

Kto może skorzystać z prawa do błędu

Od 1 stycznia 2020 r., zgodnie z nowymi regulacjami, do polskiego systemu prawnego wprowadzona została instytucja „prawa do popełnienia błędu”.

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 2/2020

PSA dopiero w marcu 2021 r.

Regulacje dotyczące prostej spółki akcyjnej wejdą w życie dopiero 1 marca 2021 r. Tym samym wejście tych przepisów zostanie przesunięte o rok.

Czytaj więcej

Numer bieżący

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama