PSA dopiero w marcu 2021 r.

Tekst otwarty nr 2/2020

Regulacje dotyczące prostej spółki akcyjnej wejdą w życie dopiero 1 marca 2021 r. Tym samym wejście tych przepisów zostanie przesunięte o rok.

9 stycznia 2020 r. Sejm przegłosował ustawę nowelizującą przewidującą przesunięcie terminu wejścia w życie przepisów wprowadzających do polskiego systemu prawnego nowy typ spółki – prostą spółkę akcyjną (PSA). Pierwotnie przepisy dotyczące prostej spółki akcyjnej miały wejść w życie 1 marca 2020 r. Roczne przesunięcie tego terminu jest konsekwencją odroczenia wprowadzenia elektronicznego postępowania rejestrowego i konieczności skoordynowania zmian dotyczących Krajowego Rejestru Sądowego oraz PSA.

Podsumowując, przepisy dotyczące PSA wejdą w życie dopiero 1 marca 2021 r. Tematy związane z PSA będziemy opisywać w przyszłości na łamach „Mk”.

Przypisy / Źródła / Podstawa prawna
  • art. 15 ustawy z 9 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw – druk Sejmowy nr 45, ustawa została skierowana do Senatu.

Źródło: www.nowy.inforlex.pl

Zobacz również

Tekst otwarty nr 2/2020

XIV Kongres ICV POLSKA (CIA 2020) w Poznaniu

ICV_2020.JPG

Już w dniach 6-7 kwietnia widzimy się w Poznaniu na XIV Kongresie ICV POLSKA (CIA 2020). To jedno z największych wydarzeń dla finansistów, controllerów i menedżerów w Europie Środkowo-Wschodniej. Organizatorem Kongresu jest Międzynarodowe Stowarzyszenie Controllerów (ICV) oraz firma Akademia Controllingu Sp. z o.o.

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 2/2020

Kto może skorzystać z prawa do błędu

Od 1 stycznia 2020 r., zgodnie z nowymi regulacjami, do polskiego systemu prawnego wprowadzona została instytucja „prawa do popełnienia błędu”.

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 2/2020

Opłaty za nadzór firm audytorskich

Z art. 55 ust. 1 i 2 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym wynika, że firma audytorska jest obowiązana wnieść opłatę z tytułu nadzoru. W związku ze zmianami w tej ustawie zaistniała konieczność wydania nowego rozporządzenia, określającego sposób wyliczenia tych opłat, sposób i terminy ich wpłaty wraz z ustaleniem wzoru rocznego rozliczenia opłat. Rozporządzenie w tej sprawie obowiązuje od 29 listopada 2019 r.

Czytaj więcej

Numer bieżący

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama