Niewątpliwie najważniejszym zasobem każdej organizacji jest kapitał ludzki. W procesie zarządzania przedsiębiorstwem niezbędne jest określenie jego wartości oraz znaczenia, jakie odgrywa w codziennym funkcjonowaniu firmy. Umożliwia to lepsze sprawowanie kontroli nad kosztami kadrowymi i ich redukcję, a także skuteczniejsze zarządzanie zasobami ludzkimi. Dokonanie wyceny wartości kapitału ludzkiego jest zatem jednym z czynników wpływających na efektywność zarządzania przedsiębiorstwem.

Charakterystyka kapitału ludzkiego i wycena jego wartości

Charakterystyka kapitału ludzkiego

W dokonaniu wyceny niezbędne jest prawidłowe zdefiniowanie jej przedmiotu, co w przypadku siły roboczej może przysporzyć pewnych kłopotów. Wynika to z odmiennej specyfiki zasobów personalnych w stosunku do zasobów materialnych. Charakter zasobów pracowniczych wpływa na występowanie trudności w pomiarze ich wartości czy sprawowaniu nad nimi kontroli (związanej chociażby z prawdopodobieństwem odejścia pracowników). Niemniej jednak, zważywszy na generowanie przez kapitał ludzki znaczącej części zysków przedsiębiorstwa oraz fakt, że uzyskiwane dochody z innych kategorii ekonomicznych są determinowane stopniem wykorzystania kapitału ludzkiego, stanowi on nierozerwalny element wartości przedsiębiorstwa i ma istotny wpływ na przewagę konkurencyjną firmy.

Dostęp możliwy dla zalogowanych użytkowników serwisu. Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę
Ulubione Drukuj

Zobacz również

Zasada kontynuowania działalności gospodarczej

Czytaj więcej

Power of pricing – moc ceny

Czytaj więcej

Nowa ustawa o zatorach płatniczych – lepsza ochrona MŚP

Czytaj więcej

Numer bieżący

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama