Upadłość dłużnika a niezapłacona faktura: zatory płatnicze a podatki

CiRZ_5-6_12.jpg
nr 5-6/2020

Materiał powstał przy współpracy z partnerem:

Logo_CIRZ_RSM Poland.png

W obliczu kryzysu gospodarczego, który będzie ewidentną konsekwencją epidemii COVID-19, należy liczyć się ze wzrostem liczby ogłaszanych upadłości firm, a co za tym idzie niezapłaconych faktur. Tymczasem brak otrzymania zapłaty za fakturę nie zwalnia jej wystawcy z obowiązku uwzględnienia jej w kalkulacjach podatku dochodowego, czy też rejestrze VAT.

Epidemia COVID-19 to przede wszystkim walka o zdrowie i życie człowieka. Niestety, ograniczenia reżimu sanitarnego spowodowały głębokie zachwianie w gospodarce. Najbliższe miesiące pokażą, czy jesteśmy świadkami powtórki kryzysu z 2008 r., czy też może głębszej recesji.

Sytuacja taka w sposób oczywisty wpływa również na kondycję finansową przedsiębiorstw. Przy czym problemem jest nie tylko konieczność ograniczenia produkcji, czy spadek sprzedaży. W najbliższym czasie spodziewać się należy wzrostu liczby ogłaszanych upadłości firm, a w rezultacie pogłębienia się i tak już dotkliwego, zjawiska zatorów płatniczych. Niestety, brak otrzymania zapłaty za fakturę nie zwalnia jej wystawcy z obowiązku uwzględnienia jej w kalkulacjach podatku dochodowego czy też rejestrze VAT.

Przepisy ustaw o podatku dochodowym oraz o podatku od towarów i usług przewidują mechanizmy pozwalające na wyeliminowanie z rozliczeń podatkowych nieuregulowanych faktur. Niestety, proces ten nie przebiega automatycznie, a możliwość cofnięcia skutków podatkowych nieuregulowanej faktury obwarowana jest trudnymi nieraz do spełnienia, warunkami. Sytuacja jeszcze bardziej się komplikuje, gdy dłużnik zostanie postawiony w stan upadłości.

Skutki upadłości dłużnika w podatku dochodowym od osób prawnych

Poniższa analiza przeprowadzona została w oparciu o przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: u.p.d.o.p.)1, przy czym zaznaczyć należy, że regulacje ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych2, w zakresie przychodów związanych z działalnością gospodarczą, brzmią w swej istocie niemal identycznie.

Zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 12 ust. 3 u.p.d.o.p., przychodami związanymi z działalnością gospodarczą, osiągniętymi w roku podatkowym, są przychody należne, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane (zasada memoriału). Przy czym przychód podatkowy powstaje w dniu wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi (albo częściowego wykonania usługi), nie później jednak niż dzień (i) wystawienia faktury, albo (ii) uregulowania należności. Dodatkowo, jeżeli strony ustalą, że usługa jest rozliczana w okresach rozliczeniowych, za datę powstania przychodu uznaje się ostatni dzień okresu rozliczeniowego określonego w umowie lub na wystawionej fakturze, nie rzadziej niż raz w roku.

Pozostałe 81% artykułu dostępne jest dla zalogowanych użytkowników serwisu.

Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę Kup dostęp do artykułu

Zobacz również

Metoda ADKAR w procesie zarządzania zmianą w dobie zagrożenia epidemicznego

CiRZ_250_93.jpg

Pandemia wirusa COVID-19 spowodowała ogólnoświatowy kryzys gospodarczy. Wiele przedsiębiorstw mierzy się z trudnościami finansowymi i organizacyjnymi. Sytuacja taka wymusza konieczność wprowadzania nowych rozwiązań w organizacji oraz właściwego zarządzania nimi. Skutecznym narzędziem zarządzania zmianami w dobie zagrożenia epidemicznego jest metoda ADKAR.

Czytaj więcej

Zarządzanie przez wartości

CiRZ_250_85.jpg

Na czym polega koncepcja zarządzania przez wartości? Jak zbudować składowe systemu zarządzania przez wartości? Jakie są kluczowe czynniki sukcesu w przypadku stosowania tej formy zarządzania?

Czytaj więcej

Rachunek kosztów ciągłego doskonalenia

CiRZ_250_74.jpg

Koncepcja kaizen costing, określana również jako rachunek redukcji kosztów lub rachunek kosztów ciągłego doskonalenia, dotyczy systematycznego rozliczania efektywności działań ukierunkowanych na redukcję ponoszonych kosztów do pożądanego poziomu1. Model zarządzania kosztami oparty na idei kaizen nie ogranicza się do stosowania jednej metody, lecz łączy w sobie wszystkie techniki i metody, których praktyczne zastosowanie przyczynia się do usprawniania realizowanych procesów i działań.

Czytaj więcej

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama