Zmiany wprowadzone przez ustawodawcę w przeciągu ostatnich lat mają na celu ograniczenie wyłudzeń podatków i skuteczniejsze ściganie przestępców podatkowych. Nowe rozwiązania wykorzystujące narzędzia informatyczne umożliwiają wielowymiarową kontrolę przedsiębiorców oraz wykrywanie zaistniałych nieprawidłowości. Po skutecznym wprowadzeniu jednolitych plików kontrolnych pora na kolejne zmiany wykorzystujące nowe narzędzia informatyczne.

Jednolity Plik Kontrolny

Jednolity Plik Kontrolny został wprowadzony dla dużych przedsiębiorców od 1 lipca 2016 r. (pozostałe kategorie przedsiębiorców objęte zostały nim później) i służy uszczelnieniu systemu podatkowego. Narzędzie to stanowią księgi i dokumenty księgowe prowadzone za pomocą programów komputerowych we wspólnym dla wszystkich formacie. Podatnik ma obowiązek je tworzyć i przechowywać, by okazać na żądanie organu administracji skarbowej.

Jednolity Plik Kontrolny złożony jest z następujących struktur:

  • JPK_VAT – ewidencje zakupu i sprzedaży VAT,
  • JPK_KR – księgi rachunkowe,
  • JPK_FA – faktury sprzedaży VAT,
  • JPK_WB – wyciąg bankowy,
  • JPK_MAG – magazyn,
  • JPK_PKPIR – podatkowa księga przychodów i rozchodów (KPiR),
  • JPK_EWP – ewidencja przychodów (ryczałt).

Podatnicy są zobowiązani dostarczać co miesiąc dane w postaci ewidencji zakupu i sprzedaży VAT (JPK_VAT).

JPK, dzięki założonym funkcjonalnościom, umożliwia kompleksową i szybką analizę danych z ewidencji podatkowych o kontrahentach i transakcjach. Organy krajowej administracji skarbowej odnotowują poprawę tempa procedur kontrolnych dzięki zastosowaniu JPK w porównaniu z tymi, gdzie JPK nie zastosowano.

JPK_VDEK

Od 1 kwietnia 2020 r. wybrani podatnicy zobowiązani będą do składania w formie elektronicznej nowego, przekształconego pliku JPK_VAT, obejmującego zarówno deklarację VAT, jak i ewidencję (zakupu i sprzedaży). Obowiązek ten obejmie od 1 kwietnia 2020 r. tylko dużych przedsiębiorców, pozostali podatnicy zostaną objęci tym obowiązkiem od 1 lipca 2020 r.

Nowy dokument jednolity plik kontrolny JPK_VDEK ma składać się z części deklaracyjnej i ewidencyjnej, będzie odzwierciedlał zarówno deklaracje VAT, jak i plik JPK_VAT oraz zostanie rozszerzony o dodatkowe informacje mające za zadanie ułatwić pracę organom podatkowym w zakresie przeprowadzania postępowań kontrolnych.

Dostęp możliwy dla zalogowanych użytkowników serwisu. Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę

Zobacz również

Planowanie HR – problem aktualny nie tylko w czasie kryzysu

CiRZ_5-6_16.jpg

Zintegrowane systemy IT, wspierające planowanie HR, stanowią platformę przepływu informacji pomiędzy działami biznesowymi, HR oraz finansami i controllingiem. Specjalizowane narzędzia budżetowania, prognozowania zatrudnienia i wynagrodzeń mogą znacząco usprawnić procesy budżetowania i prognozowania kosztów przedsiębiorstwa. Niewątpliwie, efektywność planowania to kompetencja organizacyjna, która nabrała węzłowego znaczenia w czasie kryzysu gospodarczego spowodowanego przez COVID-19. Niemniej jednak również w „normalnych”, stabilnych czasach systemy planowania HR mogą stanowić istotną wartość dodaną…

Czytaj więcej

Upadłość dłużnika a niezapłacona faktura: zatory płatnicze a podatki

CiRZ_5-6_12.jpg

W obliczu kryzysu gospodarczego, który będzie ewidentną konsekwencją epidemii COVID-19, należy liczyć się ze wzrostem liczby ogłaszanych upadłości firm, a co za tym idzie niezapłaconych faktur. Tymczasem brak otrzymania zapłaty za fakturę nie zwalnia jej wystawcy z obowiązku uwzględnienia jej w kalkulacjach podatku dochodowego, czy też rejestrze VAT.

Czytaj więcej

Proces planowania w firmie

CiRZ_04_45.jpg

Planowanie pełni kluczową rolę w przedsiębiorstwie. To jakość planowania warunkuje, jakie dana firma podejmie decyzje w przyszłości. Determinuje ono zatem pozycję firmy na rynku. Czym więc jest proces planowania, jakie rządzą nim zasady oraz jakie są jego podstawowe rodzaje?

Czytaj więcej

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama