Pandemia wirusa COVID-19 spowodowała ogólnoświatowy kryzys gospodarczy. Wiele przedsiębiorstw mierzy się z trudnościami finansowymi i organizacyjnymi. Sytuacja taka wymusza konieczność wprowadzania nowych rozwiązań w organizacji oraz właściwego zarządzania nimi. Skutecznym narzędziem zarządzania zmianami w dobie zagrożenia epidemicznego jest metoda ADKAR.

Idea zmiany i zarządzania zmianą

Zmiana organizacyjna stanowi naturalną drogę rozwoju każdej organizacji. Otoczenie, w którym funkcjonują współczesne podmioty gospodarcze narzuca jednak trudne warunki prowadzenia działalności i osiągania przewagi konkurencyjnej. Wirtualizacja, rozwój technologii, a także różnego rodzaju klęski żywiołowe (takie jak obecna pandemia koronawirusa) sprawiają, że wyzwaniem dla przedsiębiorstw jest wprowadzanie zmian w taki sposób, aby w krótkim okresie zachowały one sprawność organizacyjną, w długim zaś – możliwości rozwoju. Organizacja, aby osiągnąć swój naturalny cel związany z trwaniem na rynku jest zmuszona podejmować zmiany, które niejako stają się ceną, którą firma płaci za możliwość kontynuowania swojej działalności w warunkach dynamicznego i trudno przewidywalnego otoczenia. Złożoność procesów zachodzących w otoczeniu, ich nieprzewidywalność powodują, że jednostki poszukują nowej perspektywy rozwoju w globalnym i szybko zmieniającym się świecie. Zmiana jest wydarzeniem naruszającym równowagę firmy, podważającym dotychczasowe wzorce oraz sposoby rozumienia i funkcjonowania. Postrzeganie zjawiska zmiany powinno integrować różne podejścia i wymiary zmiany, nadawać zmianie znaczenie ciągłości, konieczne do skutecznego zarządzania nią1.

Zarządzanie zmianą stanowi jeden ze sposobów na rewitalizację przedsiębiorstwa, a nawet na zaprojektowanie go na nowo. Może ono przyjmować formę zarządzania designem (obejmuje przeprojektowanie całego systemu zarządzania), zarządzania zmianą strukturalną (stanowi program całościowy), zarządzania ukierunkowanego na redukcję kosztów operacyjnych, zarządzania zmianą na poziomie procesowym, czy też zarządzania zmianą kulturową (koncentruje się na pracownikach organizacji)2.

Proces zarządzania zmianą może być wspierany przez cykl życia przedsiębiorstwa. Umożliwia on odpowiedni – adekwatny do fazy życia jednostki – dobór metod zarządzania, prowadzenie właściwych czynności operacyjnych oraz zastosowanie modyfikacji do określonego przedsięwzięcia. Obrazuje dążenia podmiotu, jego aspiracje oraz nastawienie kadry do planowanych zmian.

Pozostałe 78% artykułu dostępne jest dla zalogowanych użytkowników serwisu.

Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę Kup dostęp do artykułu

Zobacz również

Zarządzanie przez wartości

CiRZ_250_85.jpg

Na czym polega koncepcja zarządzania przez wartości? Jak zbudować składowe systemu zarządzania przez wartości? Jakie są kluczowe czynniki sukcesu w przypadku stosowania tej formy zarządzania?

Czytaj więcej

Rachunek kosztów ciągłego doskonalenia

CiRZ_250_74.jpg

Koncepcja kaizen costing, określana również jako rachunek redukcji kosztów lub rachunek kosztów ciągłego doskonalenia, dotyczy systematycznego rozliczania efektywności działań ukierunkowanych na redukcję ponoszonych kosztów do pożądanego poziomu1. Model zarządzania kosztami oparty na idei kaizen nie ogranicza się do stosowania jednej metody, lecz łączy w sobie wszystkie techniki i metody, których praktyczne zastosowanie przyczynia się do usprawniania realizowanych procesów i działań.

Czytaj więcej

Metody oceny projektów gospodarczych ‑ wybrane metody

CiRZ_250_69.jpg

Projekt, czy też podejście projektowe to hasła odmieniane przez wszystkie przypadki – zwłaszcza w sytuacjach kryzysowych. Podejście projektowe jest obecnie popularne i często stosowane. Warto jednak pamiętać, że projekt jako przedsięwzięcie biznesowe wymaga analizy ex ante oraz ex post. W tym celu warto stosować metody oceny projektów gospodarczych.

Czytaj więcej

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama