Pandemia wirusa COVID-19 spowodowała ogólnoświatowy kryzys gospodarczy. Wiele przedsiębiorstw mierzy się z trudnościami finansowymi i organizacyjnymi. Sytuacja taka wymusza konieczność wprowadzania nowych rozwiązań w organizacji oraz właściwego zarządzania nimi. Skutecznym narzędziem zarządzania zmianami w dobie zagrożenia epidemicznego jest metoda ADKAR.

Metoda ADKAR w procesie zarządzania zmianą w dobie zagrożenia epidemicznego

Idea zmiany i zarządzania zmianą

Zmiana organizacyjna stanowi naturalną drogę rozwoju każdej organizacji. Otoczenie, w którym funkcjonują współczesne podmioty gospodarcze narzuca jednak trudne warunki prowadzenia działalności i osiągania przewagi konkurencyjnej. Wirtualizacja, rozwój technologii, a także różnego rodzaju klęski żywiołowe (takie jak obecna pandemia koronawirusa) sprawiają, że wyzwaniem dla przedsiębiorstw jest wprowadzanie zmian w taki sposób, aby w krótkim okresie zachowały one sprawność organizacyjną, w długim zaś – możliwości rozwoju. Organizacja, aby osiągnąć swój naturalny cel związany z trwaniem na rynku jest zmuszona podejmować zmiany, które niejako stają się ceną, którą firma płaci za możliwość kontynuowania swojej działalności w warunkach dynamicznego i trudno przewidywalnego otoczenia. Złożoność procesów zachodzących w otoczeniu, ich nieprzewidywalność powodują, że jednostki poszukują nowej perspektywy rozwoju w globalnym i szybko zmieniającym się świecie. Zmiana jest wydarzeniem naruszającym równowagę firmy, podważającym dotychczasowe wzorce oraz sposoby rozumienia i funkcjonowania. Postrzeganie zjawiska zmiany powinno integrować różne podejścia i wymiary zmiany, nadawać zmianie znaczenie ciągłości, konieczne do skutecznego zarządzania nią1.

Zarządzanie zmianą stanowi jeden ze sposobów na rewitalizację przedsiębiorstwa, a nawet na zaprojektowanie go na nowo. Może ono przyjmować formę zarządzania designem (obejmuje przeprojektowanie całego systemu zarządzania), zarządzania zmianą strukturalną (stanowi program całościowy), zarządzania ukierunkowanego na redukcję kosztów operacyjnych, zarządzania zmianą na poziomie procesowym, czy też zarządzania zmianą kulturową (koncentruje się na pracownikach organizacji)2.

Proces zarządzania zmianą może być wspierany przez cykl życia przedsiębiorstwa. Umożliwia on odpowiedni – adekwatny do fazy życia jednostki – dobór metod zarządzania, prowadzenie właściwych czynności operacyjnych oraz zastosowanie modyfikacji do określonego przedsięwzięcia. Obrazuje dążenia podmiotu, jego aspiracje oraz nastawienie kadry do planowanych zmian.

Pozostałe 78% artykułu dostępne jest dla zalogowanych użytkowników serwisu.

Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę Kup dostęp do artykułu

Możesz zobaczyć ten artykuł, jak i wiele innych w naszym portalu Controlling 24. Wystarczy, że klikniesz tutaj.

Zobacz również

Obowiązki informacyjne emitenta obligacji na przykładzie spółek komandytowo‑akcyjnych

Obowiązki informacyjne emitenta obligacji na przykładzie spółek komandytowo-akcyjnych

Celem artykułu jest przedstawienie zagadnień związanych z ochroną danych osobowych w ramach RODO obligatariuszy będących osobami fizycznymi, nabywającymi obligacje emitowane przez spółki komandytowo-akcyjne. W opracowaniu zaprezentowano rolę spółek komandytowo-akcyjnych w procesie emisji obligacji, ich obowiązki informacyjne jako administratorów danych osobowych wobec obligatariuszy, rodzaje przetwarzanych danych osobowych obligatariuszy oraz ich odbiorców, a także cele i związane z nimi podstawy prawne przetwarzania i przechowywania tych danych.

Czytaj więcej

Strategia w świecie VUCA

Strategia w świecie VUCA

Termin VUCA jako akronim słów: nieprzewidywalność, niepewność, złożoność i niejednoznaczność został stworzony przez amerykańską Akademię Wojskową pod koniec lat 90. i w niedługim czasie zaczął być używany do analizy otoczenia przedsiębiorstwa, charakteryzowanego przez ciągle zmieniającą się rzeczywistość1. Globalne środowisko biznesowe wpływa na ryzyko każdego przedsiębiorstwa. Ważne jest przeanalizowanie przyszłych scenariuszy z innych rynków i sektorów. Należy odpowiedzieć na pytanie, co przyniesie jutro w następstwie decyzji zarządczych. Stąd menedżerowie powinni zmienić sposób myślenia o własnym biznesie. Ryzyko związane z działaniami i decyzjami organizacji dotyczy nie tylko jej samej, lecz także rozciąga się na wiele podmiotów wokół, często z nią bezpośrednio nawet niezwiązanych. Każde przedsiębiorstwo jest narażone na ryzyko decyzji innych podmiotów. Stąd menedżerowie powinni stale brać pod uwagę, że ryzyko może pojawić się z najmniej oczekiwanej strony.

Czytaj więcej

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama