int(1) int(2) Ewidencja i kalkulacja kosztów w zakładach opieki zdrowotnej | Zarządzanie | Controlling i Rachunkowość Zarządcza

W zakładach opieki medycznej jednostką, dla której kalkuluje się koszt, jest pacjent bądź wykonana usługa, a do jego skalkulowania placówka musi wprowadzić odpowiedni rachunek kosztów. Rachunek ten powinien dawać całkowity obraz kosztów dla jednostki, umożliwiać ich analizę według rodzajów i według ich miejsc powstawania. Wprowadzenie takiego rachunku wiąże się zatem z dwoma aspektami ujęcia kosztów ponoszonych przez zakład opieki medycznej: według ich rodzajów oraz według ich miejsc powstawania.

W materiale przedstawiony zostanie zastosowany rachunek kosztów dla zakładu opieki medycznej świadczącego usługi w formie poradni specjalistycznych (kardiolog, ginekolog, pediatra, okulista, internista), poradni medycyny pracy, pracowni RTG, USG i EKG oraz laboratorium. Podstawowym przedmiotem działalności jednostki jest świadczenie usług przez poradnie specjalistyczne i medycynę pracy, natomiast laboratorium i pracownia są dodatkową działalnością wspomagającą poradnie. Strukturę organizacyjną przedstawia rysunek 1. Jak widać na rysunku, całą jednostką zarządza dyrektor zakładu, któremu podlegają odpowiednie komórki organizacyjne podzielone na dwie kategorie.

Dostęp możliwy dla zalogowanych użytkowników serwisu. Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę

Zobacz również

KPI w zarządzaniu zespołem sprzedaży 3 perspektywy, 2 ciekawe koncepcje i własne doświadczenia

CiRZ_1_2020_16.jpg

Czy raporty przygotowywane przez controlling przedstawiają w sposób czytelny istotne informacje do zarządzania? Czy widać na nich związki przyczynowo-skutkowe między wynikami, za które odpowiedzialni są menedżerowie sprzedaży i działaniami, którymi zarządzają? Jak poprawić współpracę na linii controlling – sprzedaż – zarząd?

Czytaj więcej

Mikroekonomiczne determinanty struktury kapitału

CiRZ_12_45.jpg

Na kształtowanie struktury (źródeł) finansowania firmy wpływ ma wiele czynników o charakterze mikroekonomicznym, wśród których wymienić można: jakość sterowania firmą, wskaźniki finansowe podmiotu, zarządzanie wypłatą dywidend, ryzyko działalności, etapy cyklu życia firmy, rynkową cenę akcji, majątek w dyspozycji przedsiębiorstwa oraz jego wielkość.

Czytaj więcej

Przegląd systemów do zarządzania magazynem

Eksperci i praktycy oczekują, że dzięki wsparciu nowych technologii, sztucznej inteligencji, dużych zbiorów danych i zaawansowanej analityki predykcyjnej planowanie i analiza magazynu wejdą na wyższy poziom. Czy sieć 5G i komputery kwantowe w dzisiejszym świecie VUCA (od słów: volatility, czyli zmienność, uncertainty, czyli niepewność, complexity – złożoność i ambiguity – niejednoznaczność) mogą wymusić kolejną generację systemów ERP?

Czytaj więcej

Numer bieżący

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama