W dzisiejszych czasach delegacje pracownicze na stałe wpisały się w życie zawodowe. Kiedy podróż służbowa może zostać uznana za delegację? Jak nalicza się diety i inne należności z tytułu podróży służbowych? Jak podejść do delegacji i podróży służbowych w aspekcie podatkowym i finansowym? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań znajdą Państwo w artykule.

Podstawowym świadczeniem związanym z podróżami służbowymi są diety określone przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w rozporządzeniu w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej, w której określone są zasady przyznawania i wysokość diet. Za czas podróży służbowej, w której przebywał pracownik przysługują diety, które przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z wyżywieniem podczas wyjazdu służbowego. Mimo swojej powszechności, rozliczanie delegacji pracowniczych wciąż stanowi nie lada problem dla osób rozliczających, co jest głównym wynikiem niedoprecyzowania poszczególnych aktów prawnych i interpretacji organów podatkowych.

Delegacja i jej cel

Aby podróż służbowa spełniała znamiona delegacji, należy wziąć pod uwagę kilka czynników związanych z oddelegowaniem pracownika przez pracodawcę. Abyśmy mogli stwierdzić, że dany wyjazd w pełni wiąże się z definicją wyjazdu służbowego i możemy zakwalifikować go jako delegację należy sięgnąć do art. 775 Kodeksu pracy, w myśl którego podróż służbowa spełnia znamiona delegacji, gdy spełnione są trzy warunki:

  • podróż odbywać się będzie w celu wykonania przez pracownika zadania służbowego,
  • podróż odbywać się będzie poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy lub poza stałym miejscem pracy pracownika,
  • podróż odbywać się będzie na polecenie pracodawcy.

Bardzo ważnym jest fakt, iż podatnik nie będzie miał możliwości uznania wyjazdu służbowego za delegację w przypadku, gdy przykładowo spośród 7 dni wyjazdu, jedynie 4 dni zostaną przeznaczone na zadania pracownicze, zaś pozostałe 3 dni stanowić będą czas wolny pracownika. W tej sytuacji pracownikowi będzie przysługiwać jedynie pełna dieta za 4 dni. Ważny jest również zapis w umowie pracownika, ponieważ jeżeli okaże się, że jego miejscem pracy jest całe województwo, nie zaś jedno miasto, wówczas i w tym przypadku wyjazd służbowy nie będzie uznany jako delegacja.

Kluczowym elementem jest określenie zakresu podróży oraz zakres pracy osoby oddelegowanej, należy pamiętać, że w przypadku, gdy wyjazd służbowy nastąpi bez polecenia pracodawcy, a jedynie z wyłącznej inicjatywy pracownika, to również nie będzie on mógł być zakwalifikowany jako delegacja.

Nadrzędnym celem odbywanej przez pracownika podróży służbowej musi być wykonanie zadania służbowego na polecenie pracodawcy, poza miejscem pracy, w którym według umowy pracownik posiada stałe miejsce pracy lub gdzie znajduje się siedziba pracodawcy. Warto wspomnieć, że wyjazd służbowy, który będzie trwać dłużej niż 3 miesiące nie będzie nosił znamion delegacji, bowiem traktowany jest jako czasowa zmiana miejsca pracy.

Dostęp możliwy dla zalogowanych użytkowników serwisu. Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę

Zobacz również

MSR 7 – sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych

CiRZ_242_40.jpg

W celu zobrazowania faktycznych wpływów i wydatków jednostki, czyli przepływów finansowych w ujęciu kasowym, należy sporządzić sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych. Kwestię tę reguluje Międzynarodowy Standard Rachunkowości nr 7, którego najważniejsze aspekty zostaną omówione w artykule.

Czytaj więcej

Hulajnoga w firmie – aspekty podatkowe oraz księgowe

CiRZ_10_22.jpg

Coraz popularniejszym sposobem przemieszczania się staje się jazda na hulajnodze. Jak się okazuje korzystają z niej nie tylko osoby prywatne, ale również przedsiębiorcy. Ci ostatni nabywają hulajnogi nie tylko dla siebie, ale także dla swoich pracowników. W artykule przedstawiamy, jak rozliczać zakup hulajnóg na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej wraz z ewidencją w pkpir i w księgach rachunkowych.

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 9/2019

Wąskie gardła w budżetowaniu?

CiRZ_240_14.jpg

W jaki sposób szukać wąskich gardeł w procesie budżetowym? Które etapy procesu najczęściej stają się źródłem opóźnień i problemów? Czy model wykorzystujący arkusz kalkulacyjny może być największym ograniczeniem w budżetowaniu? Jakie działania podjąć, by ograniczyć ryzyka i problemy w trakcie pracy nad budżetem? To pytania, na które staramy się odpowiedzieć w artykule przygotowanym z myślą o wszystkich, którzy właśnie zaczynają prace nad budżetem na rok 2020.

Czytaj więcej

Numer bieżący

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama