Audyt finansowy stanowi niezależną oraz obiektywną kontrolę sposobu przygotowania sprawozdań finansowych i formy, w jakiej prezentowana jest informacja w tych sprawozdaniach. Księgi rachunkowe powinny być prowadzone w taki sposób, aby dostarczyły podstaw do stwierdzenia, że sytuacja majątkowa i finansowa, a także wynik finansowy przedsiębiorstwa zostały przedstawione jasno i rzetelnie oraz istotnie nie zniekształcały jego obrazu.

Badanie sprawozdań finansowych. Część 1

Dział finansów każdego przedsiębiorstwa jest jednym z newralgicznych jego punktów, bowiem od jego działania w głównej mierze zależy to, czy dane przedsiębiorstwo będzie można uznać za uczciwe i rzetelne dla potencjalnych inwestorów czy też klientów.

Przyjrzyjmy się nieco szerzej genezie słowa „audyt”, który w dzisiejszych czasach nie jest już zarezerwowany jedynie dla audytu finansowego, polegającego na badaniu sprawozdań finansowych, które często przekazywane są przez zarządzających spółką jej akcjonariuszom, a pośrednio – pozostałym interesariuszom. Różnego rodzaju „audyty”, takie jak przykładowo audyt personalny, audyt energetyczny, audyt ekologiczny czy też audyt komputerowy, stanowią już codzienność współczesnego społeczeństwa. Powodem mnożenia audytów są przede wszystkim stale zwiększające się oczekiwania w zakresie wszelkiego nadzoru i kontroli.

Wszystkie te „audyty” posiadają wszakże główną cechę wspólną: mianowicie ich prekursorem oraz pierwowzorem różnych wyżej wymienionych form był audyt sprawozdań finansowych, którego omówieniem zajmiemy się w artykule. Z punktu widzenia finansowego, kompleksowego podejścia i analizy sytuacji majątkowej przedsiębiorstw to jednak audyt finansowy jest najbardziej istotnym i podstawowym – tym, który możemy zatem rozumieć jako mechanizm kontroli informacji finansowej w procesie rozrachunku zarządzających z interesariuszami organizacji. W literaturze stosowane są także inne określenia, które opisują praktyki audytu finansowego. Należą do nich między innymi: rewizja sprawozdań finansowych, auditing, audyt sprawozdań finansowych, audyt, badanie ksiąg rachunkowych, badanie sprawozdań finansowych, usługa atestacyjna, audyt zewnętrzny czy też audyt wewnętrzny. Niewątpliwie najpopularniejszymi określeniami, używanymi przez praktyków zawodu, są określenia audyt oraz badanie ksiąg rachunkowych.

Pozostałe 83% artykułu dostępne jest dla zalogowanych użytkowników serwisu.

Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę Kup dostęp do artykułu

Zobacz również

MSSF 5: Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży oraz działalność zaniechana

MSSF 5: Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży oraz działalność zaniechana

W ewidencji księgowej jednostki można spotkać się z wieloma zdarzeniami gospodarczymi, które jest zobowiązana zgodnie z przepisami odpowiednio ująć w księgach rachunkowych oraz w sprawozdaniu finansowym na koniec okresu sprawozdawczego. Trudności mogą pojawić się w ewidencji zdarzeń nietypowych, którą niewątpliwie jest problematyka aktywów trwałych, przeznaczonych do sprzedaży oraz aktywów związanych z działalnością zaniechaną. Kwestia ta opisana została w MSSF 5 Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży oraz działalność zaniechana.

Czytaj więcej

Przepisy regulujące działalność biegłych rewidentów

Przepisy regulujące działalność biegłych rewidentów

Zawód biegłego rewidenta opiera się na wielu aktach prawnych, które w szczegółowy sposób regulują jego pracę. Najważniejsze z nich to Międzynarodowe Standardy Badania, które ściśle określają proces związany z przeprowadzeniem audytu finansowego. Przetłumaczone na język polski tworzą Krajowe Standardy Rewizji Finansowej.

Czytaj więcej

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama