Audyt finansowy stanowi niezależną oraz obiektywną kontrolę sposobu przygotowania sprawozdań finansowych i formy, w jakiej prezentowana jest informacja w tych sprawozdaniach. Księgi rachunkowe powinny być prowadzone w taki sposób, aby dostarczyły podstaw do stwierdzenia, że sytuacja majątkowa i finansowa, a także wynik finansowy przedsiębiorstwa zostały przedstawione jasno i rzetelnie oraz istotnie nie zniekształcały jego obrazu.

Dział finansów każdego przedsiębiorstwa jest jednym z newralgicznych jego punktów, bowiem od jego działania w głównej mierze zależy to, czy dane przedsiębiorstwo będzie można uznać za uczciwe i rzetelne dla potencjalnych inwestorów czy też klientów.

Przyjrzyjmy się nieco szerzej genezie słowa „audyt”, który w dzisiejszych czasach nie jest już zarezerwowany jedynie dla audytu finansowego, polegającego na badaniu sprawozdań finansowych, które często przekazywane są przez zarządzających spółką jej akcjonariuszom, a pośrednio – pozostałym interesariuszom. Różnego rodzaju „audyty”, takie jak przykładowo audyt personalny, audyt energetyczny, audyt ekologiczny czy też audyt komputerowy, stanowią już codzienność współczesnego społeczeństwa. Powodem mnożenia audytów są przede wszystkim stale zwiększające się oczekiwania w zakresie wszelkiego nadzoru i kontroli.

Wszystkie te „audyty” posiadają wszakże główną cechę wspólną: mianowicie ich prekursorem oraz pierwowzorem różnych wyżej wymienionych form był audyt sprawozdań finansowych, którego omówieniem zajmiemy się w artykule. Z punktu widzenia finansowego, kompleksowego podejścia i analizy sytuacji majątkowej przedsiębiorstw to jednak audyt finansowy jest najbardziej istotnym i podstawowym – tym, który możemy zatem rozumieć jako mechanizm kontroli informacji finansowej w procesie rozrachunku zarządzających z interesariuszami organizacji. W literaturze stosowane są także inne określenia, które opisują praktyki audytu finansowego. Należą do nich między innymi: rewizja sprawozdań finansowych, auditing, audyt sprawozdań finansowych, audyt, badanie ksiąg rachunkowych, badanie sprawozdań finansowych, usługa atestacyjna, audyt zewnętrzny czy też audyt wewnętrzny. Niewątpliwie najpopularniejszymi określeniami, używanymi przez praktyków zawodu, są określenia audyt oraz badanie ksiąg rachunkowych.

Pozostałe 83% artykułu dostępne jest dla zalogowanych użytkowników serwisu.

Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę Kup dostęp do artykułu

Zobacz również

Zakupy towarów w rachunkowości

CiRZ_250_52.jpg

Określenie sposobu ewidencji księgowej towarów to zadanie kierownika przedsiębiorstwa. Wybraną metodę należy opisać w przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości. Raz przyjętą metodę wyceny towarów należy – co do zasady – stosować w sposób ciągły w kolejnych okresach sprawozdawczych. Nie należy jej zmieniać w ciągu roku obrotowego.

Czytaj więcej

Zdarzenia następujące po zakończeniu okresu sprawozdawczego

CiRZ_250_49.jpg

Każda jednostka gospodarcza ma obowiązek ujawnienia w rocznym sprawozdaniu finansowym wszystkich zdarzeń gospodarczych dotyczących danego roku bilansowego, czyli roku, za który sprawozdanie jest przygotowywane. Jakie zdarzenia, następujące po zakończeniu okresu sprawozdawczego, należy uwzględnić w bilansie oraz rachunku zysków i strat? W jaki sposób je prezentować?

Czytaj więcej

Uproszczona zaliczka na podatek dochodowy

CiRZ_250_41.jpg

Obowiązkiem przedsiębiorców, będących podatnikami podatku dochodowego, opodatkowanych według skali podatkowej oraz podatkiem liniowym, jest terminowe regulowanie zobowiązań z tytułu tego podatku w trakcie roku w postaci miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy.

Czytaj więcej

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama