Koronawirus to koszmar dla wielu spółek z o.o. Ostatnie miesiące dla wielu nie były łatwe. Pandemia miała i nadal ma ogromny wpływ na wiele spółek. Przyczyniła się do znacznego spadku dochodów i opóźnienień w płatnościach. Zarządy spółek stanęły przed trudnymi decyzjami znalezienia sposobów na przetrwanie. Zawieszenie działalności gospodarczej, czyli takie czasowe wstrzymanie aktywności, może być właśnie jednym ze sposobów, aby ten trudny czas przetrwać nie likwidując spółki.

Wbrew pozorom to nie w Kodeksie spółek handlowych można znaleźć przepisy regulujące zawieszenie działalności gospodarczej spółki z o.o. Instytucja zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej została uregulowana w ustawie prawo przedsiębiorców, wchodzącej w skład tzw. konstytucji biznesu.

Warunki zawieszenia działalności spółki z o.o.

Co do zasady możliwość zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przez spółkę z o.o. nie jest w żaden sposób ograniczona. Jeśli w umowie spółki nie ma szczególnych wymagań w tym zakresie, to z założenia wszystkie spółki wykonujące działalność gospodarczą mogą zawiesić jej wykonywanie, pod warunkiem że nie zatrudniają pracowników (z wyjątkami o których poniżej) i złożą wniosek o zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej do sądu rejestrowego. Nie muszą też przy tym w żaden sposób uzasadniać przyczyn zawieszenia.

Podjęcie decyzji o zawieszeniu działalności w spółce z o.o. należy do kompetencji zarządu. Jak wspomniałam, może ona zawiesić swoją działalność pod warunkiem, że nie zatrudnia pracowników. W tym przypadku rzeczywiście chodzi o pracowników, a więc osoby zatrudnione na umowę o pracę w oparciu o przepisy Kodeksu pracy. Zatem nie dotyczą osób, które wykonują w spółce pracę na podstawie umów cywilnoprawnych, a więc zlecenia, dzieła czy umów o współpracę.

Warto nadmienić, że nie każda spółka z o.o., która zatrudnia pracowników, nie będzie mogła skorzystać z możliwości zawieszenia. Z zawieszenia będzie mogła skorzystać spółka zatrudniająca wyłącznie pracowników przebywających na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie wychowawczym lub urlopie rodzicielskim, niełączących korzystania z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu. W przypadku jednak zakończenia korzystania z urlopów lub złożenia przez pracownika wniosku dotyczącego łączenia korzystania z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu, pracownik ma prawo do wynagrodzenia jak za przestój, określonego przepisami prawa pracy, do zakończenia okresu zawieszenia działalności spółki. Wynagrodzenie to przysługuje w wysokości wynikającej z osobistego zaszeregowania takiego pracownika, określonego stawką godzinową lub miesięczną, a jeżeli taki składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony przy określaniu warunków wynagradzania, to pracownikowi należy się 60% wynagrodzenia. W każdym przypadku wynagrodzenie to nie może być jednak niższe od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Pozostałe 81% artykułu dostępne jest dla zalogowanych użytkowników serwisu.

Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę Kup dostęp do artykułu
Ulubione Drukuj

Zobacz również

Praca zdalna – czym różni się od telepracy i o co warto zadbać, przygotowując jej regulamin

CIRZ_10_2020_43.jpg

Przepisy jej dotyczące są obecnie bardzo lakonicz- ne. Dlatego w wewnętrznych dokumentach dobrze jest doprecyzować zasady jej organizacji, tj. porozumiewania się na odległość z pracownikiem, ewidencji czasu pracy, przyznawania ekwiwalentu za korzystanie z własnego sprzętu, a nawet możliwość kontroli w domu.

Czytaj więcej

Cyrkulacja dokumentów w firmie

CiRZ_9_44.jpg

Obieg dokumentów (inaczej cykl życia dokumentów w firmie) to proces tworzenia lub wpływu dokumentu do firmy, jego przetwarzania, archiwizowania, a na końcu usuwania. O ile przy tym pierwsze z dwóch wymienionych czynności są dość często omawiane w rozmaitych publikacjach i zainteresowani najpewniej podjęli już czynności do ich zabezpieczenia, to często pomijana jest kwestia ostatnich etapów obiegu dokumentów – archiwizacji i usuwania danych.

Czytaj więcej

Działalność B+R w sektorze technologii informatycznych

CiRZ_250_88.jpg

IT jest dziedziną, która nieustannie ewoluuje, jednak ze względu na specyfikę działań prowadzących do wprowadzenia innowacji, polegającą w przeważającej mierze na pracy, której rezultaty są niematerialne, niezwykle trudno określić, które działania realizowane w IT stanowią działalność badawczo-rozwojową (B+R), a które są regularnymi działaniami o charakterze nieinnowacyjnym.

Czytaj więcej

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama