W poprzednim wydaniu omówiono zmiany i nowe regulacje w zakresie cen transferowych obowiązujące od 1 stycznia 2019 r., które można ocenić jako korzystne dla większości podatników. W bieżącym wydaniu uw aga zostanie poświęcona zmianom, które generują istotne ryzyko podatkowe dla podmiotów powiązanych, a dla członków zarządów spółek ryzyko odpowiedzialności osobistej.

Zmiany wprowadzone przez ustawodawcę od 1 stycznia 2019 r. nie są jedynie kolejną nowelizacją zmieniającą tylko wybrane elementy przepisów, lecz kompleksową zmianą całego pakietu przepisów: ustawy oraz rozporządzeń wykonawczych. Porządkują one szereg kwestii oraz racjonalizują obciążenia administracyjne nałożone na podatników, a tym samym również racjonalizują zakres zainteresowania organów podatkowych (na przykład poprzez wyłączenie z zakresu obowiązków dokumentacyjnych transakcji kontrolowanych, zawieranych przez podmioty krajowe, wprowadzenie instytucji safe-harbour, dotyczących najbardziej typowych transakcji).

Jak wynika z wypowiedzi przedstawicieli Ministerstwa Finansów, jak również z oceny całokształtu zmian, nadrzędnym celem nowego pakietu regulacji jest uszczelnienie systemu podatkowego w zakresie cen transferowych. Z tego względu nowe przepisy wprowadzają również szereg mechanizmów, które mają pomóc organom podatkowym w egzekwowaniu stosowania cen rynkowych i osiągnięcia efektu uszczelniającego.

Z perspektywy podatników zmiany te wiążą się oczywiście z ryzykiem.

Nowe progi dokumentacyjne – korzystne, ale nie dla wszystkich

Ogólnie rzecz biorąc, zmiany w tym zakresie należy ocenić zdecydowanie pozytywnie, przede wszystkim z uwagi na istotne podniesienie progu wartości transakcji, którego przekroczenie powoduje powstanie obowiązku dokumentacyjnego. Tym samym zmniejszono zakres obowiązków dokumentacyjnych.

Zmianą, która jest niekorzystna dla podatników jest natomiast fakt,jeśli wartość transakcji przekroczy próg, podatnik automatycznie zobowiązany jest do przygotowania zarówno dokumentacji opisowej (dotychczas nazywanej dokumentacją podatkową), jak również analizy cen transferowych (weryfikującej czy ceny w transakcji zostały ustalone na poziomie rynkowym).

W praktyce dla niektórych podatników ten nowy przepis może się okazać mniej korzystny. Dotyczy to przede wszystkim spółek o małej skali działalności, które:

  • na mocy starych przepisów nie podlegały obowiązkowi przygotowania analizy cen transferowych, a jedynie dokumentacji podstawowej i
  • zawierają jedną lub kilka transakcji z podmiotem powiązanym o wartości przekraczającej nowe progi istotności.

W takiej sytuacji podatnik, zgodnie ze starymi przepisami, byłby zobowiązany tylko do przygotowania dokumentacji podstawowej, natomiast zgodnie z nowymi przepisami będzie musiał przygotować również analizę cen transferowych.

Nowe przepisy wprowadzają bowiem pojęcie „lokalnej dokumentacji cen transferowych”. W uproszczeniu można powiedzieć, iż obejmuje ono dotychczasową dokumentację podstawową oraz analizę cen transferowych. Lokalna dokumentacja cen transferowych stanowi zatem szerszy pakiet niż dotychczas wymagana dokumentacja podstawowa.

Dostęp możliwy dla zalogowanych użytkowników serwisu. Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę

Zobacz również

Wypłata dywidendy w formie niepieniężnej

CiRZ_242_36.jpg

Spółki planujące wypłatę dywidendy rzeczowej powinny mieć na uwadze, że dywidenda rzeczowa jest traktowana jako nieodpłatna dostawa towarów (bądź nieodpłatne świadczenie usług – w zależności od formy tej dywidendy), a tym samym jest zrównana z czynnościami odpłatnymi, które podlegają opodatkowaniu VAT (w odróżnieniu od wypłaty dywidendy w formie pieniężnej, która nie jest opodatkowana VAT).

Czytaj więcej

Przed i w trakcie kontroli UODO

CiRZ_10_29.jpg

W Polsce ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych został stworzony organ nadzorczy o nazwie Urząd Ochrony Danych Osobowych (UODO), na czele którego stoi Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dalej PUODO), który kontynuuje działania dawnego Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. PUODO jest organem nadzorczym, uprawnionym do wypełniania zadań i wykonywania uprawnień w sposób niezależny. Jak przygotować się do kontroli PUODO? O czym należy pamiętać w jej trakcie?

Czytaj więcej

Pierwszy rok z RODO – podsumowanie doświadczeń i perspektywy na przyszłość

CiRZ_240_45.jpg

W maju 2019 r. minął pierwszy rok od rozpoczęcia stosowania unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Jest to dobry moment na ocenę, jak przepisy RODO wpłynęły na działalność polskich firm i podmiotów publicznych, w tym organu nadzorczego. W związku ze zmianą warty na stanowisku prezesa UODO warto także poznać plany nowego kierownictwa na najbliższe miesiące i lata.

Czytaj więcej

Numer bieżący

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama