int(1) int(2) Wyliczanie premii przedstawicieli handlowych z użyciem tabel przestawnych | Narzędzia | Controlling i Rachunkowość Zarządcza

Różne przedsiębiorstwa bardzo często wyliczają premie przedstawicieli handlowych. Każda firma ma swój sposób na ich obliczanie i swoje narzędzie, które do tego wykorzystuje. Podejrzewam jednak, że bardzo często wykorzystuje się do tego celu program Excel. W niniejszym artykule pokażę więc, jak obliczyć w nim takie premie. Użyjemy do tego tabel przestawnych.

Załóżmy więc, że premia każdego przedstawiciela handlowego jest przyznawana w zależności od wielkości sprzedaży. Przykładowo, jeśli wielkość sprzedaży danego handlowca jest wyższa niż 10 tys. zł w danym okresie, to należy mu się premia w wysokości 5% uzyskanej przez niego wielkości sprzedaży. Fragment analizowanych danych jest pokazany na rysunku 1.

Krok 1 – stworzenie tabeli przestawnej

Pierwszą rzeczą, jaką musimy zrobić, jest znalezienie łącznej wartości sprzedaży dla każdego przedstawiciela handlowego. Użyjemy w tym celu tabeli przestawnej: stojąc w dowolnej komórce z naszymi danymi, na wstążce na karcie Wstawianie wybieramy narzędzie Tabela przestawna. W oknie, które się pojawi, Excel automatycznie podpowie nam cały zakres danych (o ile nie ma w nim pustego wiersza!), musimy tylko zdecydować, gdzie ma być umieszczona nasza tabela przestawna. Dobrą praktyką jest taka, w której analizowane dane znajdują się w jednym arkuszu, a cała analiza odbywa się w kolejnych arkuszach. Zatem wybieramy opcję Nowy arkusz i zatwierdzamy.

W oknie Pola tabeli przestawnej wstawiamy pole ID Przedstawiciela do obszaru wierszy, natomiast pole Wysokość sprzedaży do obszaru wartości. Gotową tabelę przestawną pokazuje nam rysunek 2.

Krok 2 – obliczenie premii dla każdego przedstawiciela

Dla przypomnienia – premia jest przyznawana, jeśli łączna wysokość sprzedaży dla każdego przedstawiciela jest większa od 10 tys. zł. Jej obliczenie może nam się kojarzyć z funkcją JEŻELI(). I rzeczywiście, moglibyśmy zastosować taką funkcję. Jednak zastosowanie jej poza tabelą przestawną (w naszym wypadku np. w kolumnie C) ma kilka wad:

  • po zaznaczeniu komórki z tabeli przestawnej generuje się funkcja WEŹDANETABELI(), która (zwłaszcza na początku pracy z tabelami przestawnymi) może sprawiać trudności,
  • po dodaniu jakiegokolwiek pola do obszaru kolumn w tabeli przestawnej Excel usunie nasze dane z kolumny C, gdyż nie będzie miał pustych kolumn do poszerzenia tabeli przestawnej,
  • (to chyba najważniejsza wada) jeżeli taką premię liczymy np. miesięcznie, to przy każdej tabeli przestawnej trzeba by na nowo wstawiać taką funkcję.

Dlatego wykorzystamy narzędzie stricte związane z tabelami przestawnymi, które nazywa się pole obliczeniowe. Powstaje ono poprzez wykonanie pewnych obliczeń na polach już istniejących w tabeli przestawnej. Dzięki temu, że jest to pole, to będzie ono dostępne w każdej tabeli przestawnej opartej na tych samych danych źródłowych.

Dostęp możliwy dla zalogowanych użytkowników serwisu. Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę

Zobacz również

Funkcje finansowe w programie Excel

CiRZ_1_2020_22.jpg

Spośród wielu różnych dostępnych w programie Excel funkcji dość liczną grupę stanowią funkcje finansowe. Najogólniej rzecz biorąc służą nam one do tego, by w prosty sposób móc policzyć różne wskaźniki związane z finansami oraz inwestycjami.

Czytaj więcej

Tabela przestawna w zarządzaniu jakością - jakie stwarza możliwości?

CiRZ_12_20.jpg

Tabela przestawna to bez wątpienia prosta funkcjonalność, która pozwala otrzymać szybko dokładne wizualizacje danych dotyczących różnych obszarów działania firmy. Korzystając z tej funkcji, użytkownik jest w stanie szybko wygenerować diagram Pareto, diagram przebiegu czy histogram, które swoje zastosowanie znajdą w zarządzaniu jakością.

Czytaj więcej

Analiza wyników sprzedaży na wykresie kombi

CiRZ_10_14.jpg

Bardzo często, gdy przychodzi do analizy danych, jednym z jej elementów jest analiza wykresu. Sprawa jest dosyć prosta, kiedy mamy jedną serię danych, natomiast trochę się ona komplikuje, kiedy mamy dwie serie danych i to takich danych, że pokazanie ich jednocześnie na standardowym wykresie kolumnowym wcale nie pomaga w analizie. Z pomocą przychodzi wykres kombi.

Czytaj więcej

Numer bieżący

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama