W niniejszym artykule prezentujemy kompleksowy model, który w uniwersalny sposób łączy ocenę z perspektywy wejścia, utrzymywania i wyjścia z inwestycji oraz umożliwiający porównywanie danej klasy aktywów pod względem zakładanych parametrów inwestycji.

Inwestycja to proces nabywania i wykorzystywania aktywów w celu osiągnięcia zakładanych korzyści ekonomicznych w danym czasie i przy danym poziomie ryzyka. Miejscem nabycia aktywów jest rynek giełdowy lub pozagiełdowy, a źródła korzyści inwestycyjnych to wzrost wartości aktywa i wypłata tego wzrostu w formie dywidend, odsetek, czynszu lub realizacja zysku kapitałowego ze sprzedaży aktywa.

Główne czynniki wpływu na opłacalność inwestycji to: nakład inwestycyjny, czas inwestycji, oczekiwany dochód (stopa zwrotu) i ryzyko inwestycji. Inwestycje w aktywa podlegają ocenie głównie z trzech perspektyw:

  1. opłacalności wejścia w inwestycję (kryterium opłacalności nabycia inwestycji),
  2. opłacalności utrzymywania inwestycji (kryterium opłacalności posiadania inwestycji),
  3. opłacalności wyjścia z inwestycji (kryterium opłacalności sprzedaży inwestycji).

Do najczęściej wybieranych i umożliwiających uzyskiwanie ponadprzeciętnych stóp zwrotu należą inwestycje w akcje spółek giełdowych. Celem artykułu jest prezentacja modelu analizy efektywności inwestycji w akcje spółki giełdowej na przykładzie spółki PKN Orlen.

Założenia modelu analizy efektywności inwestycji w akcje spółki

Teoria i praktyka inwestycji w aktywa zwrotne szeroko opisuje rodzaj aktywów inwestycyjnych oraz istotę, zasady, cele, funkcje, elementy procesu inwestycyjnego i zarządzania inwestycjami. W równym stopniu znane są także metody i zasady analizy efektywności inwestycji z punktu widzenia etapu wejścia, utrzymywania i wyjścia z inwestycji, co prezentuje tabela 1.

Dostęp możliwy dla zalogowanych użytkowników serwisu. Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę

Zobacz również

Planowanie produkcji w Excelu

CiRZ_5-6_57.jpg

Czy twoja firma albo branża jest specyficzna? Z pewnością. Twój proces planowania również. Jednak wiele firm wspólnie może powiedzieć „mamy problem z planowaniem”, a może nawet bardziej „nie mamy planowania”. Jak się okazuje znaczna część firm korzysta z systemów klasy ERP, ale wciąż bardzo mała liczba wykorzystuje moduł produkcyjny, a tym bardziej planowanie. Dlaczego tak się dzieje? Właśnie ze względu na specyfikę procesu planowania.

Czytaj więcej

Marża, narzut, koszty, zysk oraz obroty na przykładzie e‑commerce

CiRZ_5-6_33.jpg

Bardzo często prowadząc firmę (może to być sklep internetowy oferujący dowolny rodzaj usług czy towarów, ale też każdy inny rodzaj działalności) stajemy przed pytaniem, czy nasza działalność jest opłacalna. Na takie pytanie odpowiadają również analitycy, pracownicy działów finansowych itp. W niniejszym artykule zobaczymy, jak obliczać niektóre wielkości wykorzystując Excela, tak aby nie tylko ocenić opłacalność danego biznesu, ale również zdecydować, ile towarów trzeba sprzedać, aby osiągnąć zakładany zysk (lub też ile towarów trzeba sprzedać, aby „wyjść na zero”).

Czytaj więcej

Weryfikacja statusu płatności w Power Query

CiRZ_5-6_28.jpg

Wyobraźmy sobie taką sytuację. Odpowiadamy za sprawy księgowe w firmie i potrzebujemy trzymać rękę na pulsie jeśli chodzi o kontrolę spływających płatności od klientów. Wystawiamy setki dokumentów sprzedażowych w programie transakcyjnym, a informacje o płatnościach otrzymujemy w postaci wyciągów z banków. Potrzebujemy „zderzyć” ze sobą te dane, aby wiedzieć który klient zalega z płatnością, a który jest przykładem do naśladowania. Niestety używany system nie pozwala nam na prostą weryfikację. Co robimy? Sięgamy po Excela i Power Query.

Czytaj więcej

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama