Kryzys gospodarczy, wywołany epidemią COVID-19, w znacznym stopniu ograniczył możliwości finansowe firm. Niższe możliwości produkcji, spadek poziomu sprzedaży, czy też narastające zatory płatnicze, przed niejednym przedsiębiorcą postawiły trudne pytanie: w jaki sposób zapłacić w terminie należne podatki?

Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych

Materiał powstał przy współpracy z partnerem:

RSM Poland

Dotychczasowe rozwiązania, zwane potocznie tarczą antykryzysową, jedynie w ograniczonym zakresie wychodziły naprzeciw potrzebom podatników. Wskazać tutaj należy:

( 1 ) odroczenie terminu płatności podatku dochodowego od osób fizycznych oraz od osób prawnych do 1 czerwca 2020 r.;

( 2 ) zwolnienie z podatku od przychodów z budynków za 2020 r.;

( 3 ) odroczenie terminu wpłaty pobranego przez płatników podatku dochodowego od wypłaconych wynagrodzeń w marcu i kwietniu 2020 r.;

( 4 ) możliwość umorzenia bądź odroczenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości przez rady gmin, dla poszczególnych grup podatników, którzy ponieśli negatywne konsekwencje COVID-19;

( 5 ) skrócenie z 90 do 30 dni okresu, w którym wierzytelność musi być nieuregulowana, by wierzyciel mógł skorzystać z tak zwanej „ulgi na złe długi” w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz podatku dochodowym od osób prawnych;

( 6 ) możliwość zaliczenia do kosztów podatkowych zapłaconych kar umownych i odszkodowania, jeżeli wada dostarczonych towarów, wykonanych robót i usług oraz zwłoka w dostarczeniu towaru wolnego od wad lub zwłoka w usunięciu wad towarów albo wykonanych robót i usług powstała w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego lub stanem epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19;

( 7 ) przedłużenie terminów do złożenia informacji o cenach transferowych oraz oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych;

( 8 ) odroczenie terminów dotyczących raportowania MDR.

Niemniej, nie można tracić z pola widzenia instytucji, które od wielu lat istnieją w polskim systemie prawa podatkowego i, jak wskazuje praktyka, sprawdzają się bardzo dobrze. Wśród tych możliwości wskazać należy na:

( 1 ) odroczenie terminu zapłaty podatku albo zaległości podatkowej;

( 2 ) rozłożenie na raty podatku albo zaległości podatkowej;

( 3 ) umorzenie zaległości podatkowej.

Pozostałe 79% artykułu dostępne jest dla zalogowanych użytkowników serwisu.

Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę Kup dostęp do artykułu

Zobacz również

Przychody na przełomie roku obrotowego

Przychody na przełomie roku obrotowego

Przychody ze sprzedaży należy przyporządkować w księgach rachunkowych do tego okresu, którego one dotyczą. Zgodnie z zasadą memoriału, określoną w ustawie o rachunkowości, w księgach rachunkowych jednostki należy ująć wszystkie osiągnięte, przypadające na jej rzecz przychody i obciążające ją koszty związane z tymi przychodami, dotyczące danego roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty.

Czytaj więcej

Growth marketing w praktyce

Growth marketing w praktyce

Czym jest growth marketing i czym różni się od tradycyjnego marketingu? Jaki jest cel growth marketingu? Jakie są najważniejsze KPI w e-commerce? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań zaprezentowane zostały w poniższym artykule.

Czytaj więcej

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama