Parlement Europejski przyjął dyrektywę o ochronie sygnalistów – osób, które nagłaśniają i informują o nielegalnej lub nieuczciwej działalności , z którą spotykają się w miejscu pracy. Kto może zostać sygnalistą? Jak zgłaszać nadużycia? Jak wygląda ochrona sygnalistów na gruncie prawa polskiego?

W dniu 16 kwietnia 2019 r. Parlament Europejski przyjął ostateczną propozycję Dyrektywy o ochronie sygnalistów – osób, które nagłaśniają i informują o nielegalnej lub nieuczciwej działalności, z którą spotykają się w miejscu pracy [Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób zgłaszających przypadki naruszenia prawa Unii (COM(2018)0218 – C8–0159/2018 – 2018/0106(COD)].

Dyrektywa stanowi odpowiedź na potrzebę uregulowania kwestii sygnalizowania nieprawidłowości w zakresie funkcjonowania przedsiębiorstw na gruncie prawa europejskiego. Dotychczas ochrona osób zgłaszających przypadki naruszenia prawa w UE była fragmentaryczna i niejednolita, a w wielu przypadkach odnosiła się wyłącznie do konkretnych sektorów lub kategorii pracowników. Jedynie 10 państw członkowskich UE zapewniało pełną ochronę sygnalistów (należą do nich m.in. Francja, Szwecja i Wielka Brytania)

Kto może zostać sygnalistą?

Sygnalistą może zostać każda osoba w jakikolwiek sposób związana z przedsiębiorstwem, niezależnie od tego czy jest jej pracownikiem etatowym, czy jest z nim związana inną umową niż umowa o pracę. Może więc nim zostać wykonawca, kontrahent, samozatrudniony, stażysta, a nawet kandydat do pracy, o ile uczestnicząc w procesie rekrutacji dowiedział się o nieprawidłowościach w przedsiębiorstwie. Widać zatem wyraźnie, że katalog osobowy potencjalnych sygnalistów jest niezwykle szeroki i w zasadzie obejmuje każdego, kto mógłby mieć informacje na temat nieprawidłowości występujących w danym podmiocie.

Dodatkowo projekt dyrektywy zakłada ochronę dla osób fizycznych, które pomagały sygnaliście w dokonaniu zgłoszenia. Takie rozszerzenie ochrony ma na celu wyprzedzające przeciwdziałanie wszelkim formom odwetu ze strony pracodawcy lub osób bezpośrednio przełożonych.

 

Dostęp możliwy dla zalogowanych użytkowników serwisu. Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę

Zobacz również

Faktoring a płynność przedsiębiorstw

CiRZ_10_25.jpg

Jak wynika z raportu Krajowego Rejestru Długów z 2019 r., przedsiębiorcy zarejestrowani w naszym kraju byli winni innym przedsiębiorcom prawie 9 mld złotych. Niespłacone wierzytelności rosną, a znikomy odsetek firm otrzymuje swoje należności na czas. Zaledwie kilkanaście procent organizacji otrzymuje zapłatę za swoje faktury w terminie. Takie otoczenie rynkowe ma znaczący wpływ na poziom kapitału obrotowego w przedsiębiorstwach, a co za tym idzie na poziom bezpieczeństwa prowadzenia biznesu w Polsce. Jedną z opcji przeciwdziałania pogarszającej się płynności jest faktoring.

Czytaj więcej

Rachunek przepływów pieniężnych – najczęstsze błędy

CiRZ_10_10.jpg

Jakie są najczęstsze błędy, popełniane podczas sporządzania rachunku przepływów pieniężnych? Jak ich uniknąć? Na co zwrócić szczególną uwagę?

Czytaj więcej

Narzędzia budżetowania - wybrane elementy

CiRZ_240_10.jpg

Budżetowanie jest metodą ukierunkowaną na poprawę efektywności, skuteczności, koordynacji działań i dokonań organizacji. To proces zorientowany na osiąganie celów przedsiębiorstwa, zaspokajanie potrzeb interesariuszy, realizację zadań poprzez podejmowanie najlepszych decyzji zarządczych. Narzędziami budżetowania są budżety, mierniki, wskaźniki, benchmarki. Budżet to instrument bieżącego zarządzania jednostką gospodarczą. Budżet to nic innego jak planowanie, organizowanie, motywowanie i kontrola.

Czytaj więcej

Numer bieżący

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama