int(1) int(2) Controlling procesów - Rola i zadania controllingu procesów w jednostce | Controlling | Controlling i Rachunkowość Zarządcza

Controlling procesów, jako metoda wspomagania zarządzania jednostką gospodarczą, sprowadza się do koordynowania, nadzorowania i monitorowania realizacji działań zachodzących w organizacji, głównie w odniesieniu do planowania, sterowania i kontroli pojedynczych procesów. Czym tak naprawdę jest proces i jakie działania się na niego składają, czy jest powiązany z kosztami? Po co zmieniać stare przyzwyczajenia pracowników - czy dzielenie organizacji na procesy ma sens?

Potrzeba uzyskiwania informacji w celu podejmowania optymalnych decyzji oraz dążenie do skuteczniejszej kontroli kosztów działalności to główne przyczyny stosowania controllingu przez jednostki gospodarcze. Controlling definiowany jest jako „element systemu zarządzania, tworzący i koordynujący planowanie, kontrolę, zaopatrzenie w informację”.

Controlling w ujęciu procesowym oznacza, że osiąganie dodatnich wyników z działalności nie wynika bezpośrednio z poniesionych kosztów i osiągniętych przychodów, lecz z realizacji poszczególnych procesów i działań, które zachodzą wewnątrz jednostki gospodarczej. Controlling w ujęciu procesowym jest dostosowany do realizowanych procesów w przedsiębiorstwie, wspomagając je i kształtując.

Dostęp możliwy dla zalogowanych użytkowników serwisu. Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę
Ulubione Drukuj

Zobacz również

MSSF 15: Przychody z umów z klientami

CiRZ_1_2020_44.jpg

Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej 15 Przychody z umów z klientami jest stosunkowo nowym standardem, który funkcjonuje już od stycznia 2018 r. Zastępuje on MSR 11 Umowy o usługę budowlaną oraz MSR 18 Przychody, jak również wydane interpretacje KIMSF, a zatem ma zastosowanie do prawie wszystkich umów zawartych z klientami.

Czytaj więcej

Ocena ryzyka bankructwa z wykorzystaniem narzędzi controllingu

CiRZ_1_2020_9.jpg

Ryzyko jest stałym elementem działalności przedsiębiorstw. Powszechnie kojarzy się z nieoczekiwanymi stratami. Wykrywanie i unikanie sytuacji ryzyka jest jednym z głównych celów zarządzania przedsiębiorstwem, a zarządzanie ryzykiem, poprzez ocenę i zabezpieczenie ryzyka, stanowi kluczowy czynnik równowagi pozycji rynkowej biznesu.

Czytaj więcej

Inwentaryzacja składników majątku jednostki i różnice inwentaryzacyjne

CiRZ_12_24.jpg

Stany ewidencyjne poszczególnych składników majątkowych jednostki na kontach księgowych mogą się różnić od ich rzeczywistego stanu. W związku z tym, aby dokonać weryfikacji danych z ksiąg rachunkowych z posiadanym stanem rzeczywistym, przeprowadza się inwentaryzację wszystkich składników majątku.

Czytaj więcej

Numer bieżący

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama