Coraz częściej w przedsiębiorstwach klasyczna klasyfikacja kosztów nie wystarcza do skutecznego zarządzania. Obok perspektyw – jakie poniesiono koszty, gdzie poniesiono koszty oraz na co poniesiono koszty, pojawia się perspektywa – dlaczego poniesiono koszty.

Celem artykułu jest prezentacja przykładu analizy źródeł powstawania kosztów ukrytych w działaniach zużywających zasoby z wykorzystaniem modelu xls.

Główne założenia rachunku kosztów działań

  • Tradycyjny rachunek kosztów opiera się między innymi na dwóch nierealistycznych założeniach: (1) proporcjonalnym doliczaniu w ramach kalkulacji doliczeniowej kosztów pośrednich do produktów z uwagi na potrzebę doliczenia do kosztu wytworzenia uzasadnionej części kosztów pośrednich oraz (2) założeniu pełnego (100%) wykorzystania zdolności produkcyjnych zasobów używanych w procesie produkcyjnym, to znaczy brak występowania strat zasobów (marnotrawstwa zasobów).
  • Rachunek kosztów działań (Activity Based Costing) to metoda rozliczania kosztów pośrednich na obiekty kosztów (np. produkty, klienci, procesy, rynki sprzedaży, zakupu, kanały dystrybucji, ośrodki odpowiedzialności) za pomocą różnych podstaw (kluczy rozliczeniowych) w przekroju wydzielonych w przedsiębiorstwie działań.
  • Główne założenie rachunku kosztów działań – źródłem powstawania kosztów w przedsiębiorstwie są działania zużywające zasoby.
  • W tradycyjnym rachunku kosztów koszty pośrednie są rozliczone na obiekty kosztów jednoetapowo, poprzez ich proporcjonalne doliczenie za pośrednictwem wybranego klucza rozliczeniowego (kalkulacja doliczeniowa). Koszty są grupowane według miejsc powstawania.
  • W rachunku kosztów działań koszty pośrednie rozliczane są na obiekty kosztów dwuetapowo – na działania, a następnie koszty działań przyporządkowywane są obiektom kosztów, których dotyczą działania. Dzięki temu wielkość kosztów pośrednich w strukturze wytworzenia danego produktu nie zależy od wielkości produkcji, lecz od faktycznie wykonanych działań w związku z powstaniem i cyklem życia produktu. Koszty są grupowane według działań.
  • Problem rozwiązywany przez rachunek kosztów działań – uwzględnienie w wycenie kosztu wytworzenia zmiany w modelu zarządzania przedsiębiorstwem (orientacja funkcjonalna vs. procesowa).

Dostęp możliwy dla zalogowanych użytkowników serwisu. Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę

Pobierz pliki:

Zobacz również

Metoda NPV@Risk na przykładzie basenu kąpielowego

CiRZ_242_44.jpg

Projekt inwestycyjny zawsze wiąże się z ryzykiem, że nie będzie on tak rentowny, jak założono w fazie jego planowania, co może wynikać z błędów w planowaniu przepływów pieniężnych, błędów w fazie realizacji projektu czy materializacji ryzyka już w fazie eksploatacji.

Czytaj więcej

Metody prognozowania sprzedaży

CiRZ_242_23.jpg

Metod tworzenia prognoz sprzedaży jest wiele – jedni polegają na własnej intuicji, drudzy kierują się badaniami marketingowymi, a jeszcze inni opierają się na zaawansowanych badaniach statystycznych. Każde z podejść ma swoje plusy i minusy, a dokładność szacunków zależy od wielu uwarunkowań determinujących to, czy przyjęte założenia będą pokrywały się z rzeczywistością.

Czytaj więcej

Korzyści z zastosowania gniazd produkcyjnych

CiRZ_242_11.jpg

Przemysł pędzi z zawrotną prędkością. Mimo to rewolucja, jakiej dokonał Henry Ford ponad 100 lat temu, przetrwała do dziś. To zasada produkcji taśmowej, tzw. linia produkcyjna. Oczywiście to nie znaczy, że nie została udoskonalona. Wręcz przeciwnie – to właśnie rosnąca konkurencyjność oraz wzrost wymagań klienta zmusiły firmy do ciągłego doskonalenia koncepcji zapoczątkowanej na progu XX w.

Czytaj więcej

Numer bieżący

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama