Wpłaty do PPK należy wykazywać w raportach ZUS RCA w miesiącu ich przekazania do instytucji finansowej. Nie należy ich wykazywać w miesiącu ich naliczenia na liście płac. Takie stanowisko zajął ZUS.

Kwota wpłat na PPK w części przypadającej na:

  • podmiot zatrudniający jest obliczana,
  • uczestnika PPK jest obliczana i pobierana,
  • w terminie wypłaty wynagrodzenia, a więc postawienia do dyspozycji ubezpieczonego przychodu, stanowiącego podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Jeżeli zatem część wpłaty na PPK obliczona przez podmiot zatrudniający staje się przychodem ubezpieczonego w terminie przekazania tej wpłaty do instytucji finansowej, to powinna zostać wykazana w imiennym raporcie ZUS RCA za miesiąc, w którym nastąpiło przekazanie tej wpłaty do instytucji, a nie w miesiącu rozliczania wynagrodzenia, w którym ta wpłata była obliczona.

Oznacza to, że gdy pracownik otrzyma wynagrodzenie np. za styczeń 2020 r. w lutym 2020 r., wpłata na PPK w części finansowanej przez pracodawcę powinna zostać obliczona w terminie wypłaty tego wynagrodzenia w lutym 2020 r. Następnie powinna zostać przekazana do wybranej instytucji finansowej najpóźniej do 15 marca 2020 r. Czyli wpłata na PPK powinna zostać wykazana w imiennym raporcie miesięcznym ZUS RCA za marzec 2020 r. (gdy tymczasem wynagrodzenie pracownika za styczeń 2020 r., od którego wpłata została obliczona, zostanie ujęte w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracownika za luty 2020 r. i wykazane w imiennym raporcie miesięcznym za ten miesiąc).

Przypisy / Źródła / Podstawa prawna
  1. art. 2 ust. 1 pkt. 40, art. 28 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2215; ost. zm. Dz.U. z 2019 r., poz. 1572).

Źródło: Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Zobacz również

Tekst otwarty nr 12/2020

Trudna sztuka dawania prezentów

Obdarowywanie to nie lada sztuka. Gdyby tak nie było, w domach nie zalegałyby nam nietrafione prezenty, z którymi nie wiadomo, co zrobić. Jeszcze gorzej bywa z podarunkami biznesowymi – w końcu, ile potrzeba nam kalendarzy, pendrive’ów czy firmowych kubków. A przecież tym, co liczy się w biznesie, są szczegóły i dobre wrażenie. Zadbajmy o nie!

Czytaj więcej

Projekt zmian w VAT na 2021 r.

28 października 2020 r. rząd przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo bankowe – tzw. pakiet SLIM VAT i rozwiązania „doprecyzowujące”. Zmiany mają wejść w życie od 1 stycznia 2021 r., z wyjątkiem przepisów dotyczących Tax Free, które mają wejść w życie 1 stycznia 2022 r. (z możliwością wcześniejszego stosowania od lipca 2021 r.).

Czytaj więcej

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama