Wpłaty do PPK należy wykazywać w raportach ZUS RCA w miesiącu ich przekazania do instytucji finansowej. Nie należy ich wykazywać w miesiącu ich naliczenia na liście płac. Takie stanowisko zajął ZUS.

Kwota wpłat na PPK w części przypadającej na:

  • podmiot zatrudniający jest obliczana,
  • uczestnika PPK jest obliczana i pobierana,
  • w terminie wypłaty wynagrodzenia, a więc postawienia do dyspozycji ubezpieczonego przychodu, stanowiącego podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Jeżeli zatem część wpłaty na PPK obliczona przez podmiot zatrudniający staje się przychodem ubezpieczonego w terminie przekazania tej wpłaty do instytucji finansowej, to powinna zostać wykazana w imiennym raporcie ZUS RCA za miesiąc, w którym nastąpiło przekazanie tej wpłaty do instytucji, a nie w miesiącu rozliczania wynagrodzenia, w którym ta wpłata była obliczona.

Oznacza to, że gdy pracownik otrzyma wynagrodzenie np. za styczeń 2020 r. w lutym 2020 r., wpłata na PPK w części finansowanej przez pracodawcę powinna zostać obliczona w terminie wypłaty tego wynagrodzenia w lutym 2020 r. Następnie powinna zostać przekazana do wybranej instytucji finansowej najpóźniej do 15 marca 2020 r. Czyli wpłata na PPK powinna zostać wykazana w imiennym raporcie miesięcznym ZUS RCA za marzec 2020 r. (gdy tymczasem wynagrodzenie pracownika za styczeń 2020 r., od którego wpłata została obliczona, zostanie ujęte w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracownika za luty 2020 r. i wykazane w imiennym raporcie miesięcznym za ten miesiąc).

Przypisy / Źródła / Podstawa prawna
  1. art. 2 ust. 1 pkt. 40, art. 28 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2215; ost. zm. Dz.U. z 2019 r., poz. 1572).

Źródło: Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Zobacz również

Tekst otwarty Tylko on-line nr 5-6/2020

Firmy w obliczu prawnych, księgowych i podatkowych wyzwań związanych z pandemią COVID‑19

21 maja 2020 r. odbyła się pierwsza konferencja online z cyklu „KPMG (e)Forum | Biznes w czasach pandemii”. Przedstawiciele kadry zarządzającej, w tym przede wszystkim dyrektorzy finansowi, główni księgowi i osoby odpowiedzialne za obszary prawne, podatkowe i finansowe z firm działających w różnych sektorach gospodarki wysłuchali prelekcji ekspertów KPMG poświęconych istotnym wyzwaniom biznesowym w obliczu pandemii COVID-19.

Czytaj więcej
Tekst otwarty Tylko on-line nr 4/2020

KPMG (e)Forum | Biznes w czasach pandemii. Cykl bezpłatnych konferencji online

KPMG_poziom.jpg

„KPMG (e)Forum | Biznes w czasach pandemii” to konferencje online obejmujące najbardziej aktualne tematy, z którymi mierzą się przedsiębiorcy w obecnej rzeczywistości biznesowej oraz stanowią odpowiedź na ich bieżące potrzeby i wyzwania.

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 5-6/2020

MF potwierdza przesunięcie terminu stosowania nowej matrycy stawek VAT

Ministerstwo Finansów poinformowało w specjalnym komunikacie, że przesuwa termin stosowania nowej matrycy stawek podatku VAT. Zacznie ona obowiązywać od 1 lipca 2020 r.

Czytaj więcej

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama