Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii chce wprowadzenia instytucji „prawa do popełnienia błędu” przez początkującego przedsiębiorcę. Zdaniem Konfederacji Lewiatan nowa regulacja, która ma znaleźć się w Prawie Przedsiębiorców, budzi wątpliwości związane m.in. z zakresem popełnianych błędów, współpracą między przedsiębiorcami czy ochroną danych osobowych.

- Dla przedsiębiorcy pozostającego w stałych relacjach gospodarczych z „początkującym przedsiębiorcą” oznacza to, że taki debiutujący przedsiębiorca nie będzie ponosić negatywnych konsekwencji popełnionych naruszeń w stosunku do przedsiębiorcy, z którym dokonuje transakcji. W konsekwencji przedsiębiorca zostanie bez prawa do jakichkolwiek roszczeń wobec „początkującego przedsiębiorcy” – mówi Krzysztof Kajda, radca prawny, dyrektor departamentu prawa gospodarczego Konfederacji Lewiatan.

Ponadto, wątpliwości budzi zakres naruszeń oraz „błędów na mniejszą skalę” popełnianych przez początkującego przedsiębiorcę.

Proponowana zmiana może mieć negatywny wpływ na kształt współpracy pomiędzy przedsiębiorcami. Może bowiem zniechęcać do zawierania umów z przedsiębiorcami rozpoczynającymi działalność, jak również wpływać na skuteczność dochodzenia roszczeń.

Dodatkowo może również kolidować z RODO. Przedsiębiorcy będą mogli liczyć na „taryfę ulgową” w sytuacji, w której naruszają przepisy prawa związane z wykonywaną działalnością w sposób uzasadniający wszczęcie postępowania (...) w sprawie nakładania lub wymierzania administracyjnej kary pieniężnej (a zatem również w sytuacji naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych).

Źródło: Konfederacja Lewiatan

Zobacz również

Tekst otwarty nr 7-8/2020

Tajemnice Sand Hill Road. Zasady rządzące rynkiem venture capital, Scott Kupor

Poznaj myślenie inwestorów i zobacz, jak pozyskać venture capital.

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 7-8/2020

Człowiek, który rozszyfrował rynki finansowe. Jak Jim Simons wywołał rewolucję quantów, Gregory Zuckerman

Jim Simons to człowiek, który w 2018 r. uplasował się na 52. miejscu na liście najbogatszych ludzi świata. Jak tam dotarł? Dzięki matematyce!

Czytaj więcej

Rozłożenie zaległych składek ZUS na raty a istnienie zadłużenia

CiRZ_250_8.jpg

W związku ze zgłaszanymi przez przedsiębiorców wątpliwościami Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców wystąpił do Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o wyjaśnienie, czy rozłożenie na raty zaległych płatności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy za okresy przypadające do końca trzeciego kwartału 2019 r. daje przedsiębiorcy możliwość uzyskania zaświadczenia o niezaleganiu w składkach ZUS na potrzeby otrzymania wsparcia, przysługującego przedsiębiorcom na podstawie przepisów tzw. tarczy antykryzysowej.

Czytaj więcej

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama