Przedsiębiorcy znajdujący się w trudnej sytuacji ekonomicznej wkrótce będą mogli korzystać z nowych rodzajów pomocy publicznej. Nowa ustawa umożliwia udzielanie pomocy publicznej na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej. Ma być udzielana w formie wsparcia finansowego oraz w postaci ulg w wykonaniu administracyjnej kary pieniężnej. Zasady udzielania tej pomocy określono w ustawie o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców (dalej: ustawa).

Kto skorzysta z pomocy

Z pomocy określonej w ustawie mogą skorzystać przedsiębiorcy:

  • znajdujący się w trudnej sytuacji ekonomicznej,
  • niewypłacalni,
  • wymagający wsparcia z powodu szczególnych okoliczności,
  • wykonujący usługi w ogólnym interesie gospodarczym.

Przedsiębiorcy w trudnej sytuacji ekonomicznej

Ustawa określa warunki, tryb i formy udzielania pomocy publicznej przede wszystkim przedsiębiorcom znajdującym się w trudnej sytuacji ekonomicznej. Przez taką sytuację należy rozumieć sytuację przedsiębiorcy, o którym mowa w art. 141 ust. 1 ustawy – Prawo restrukturyzacyjne.

Oznacza to, że przedsiębiorca może starać się o pomoc, jeżeli:

  • podjął działalność gospodarczą w danym sektorze w okresie co najmniej trzech lat przed dniem złożaenia wniosku restrukturyzacyjnego;
  • nie prowadzi działalności
  • w sektorach hutnictwa żelaza i stali, górnictwa węgla lub w sektorze finansowym,
  • na rynku, na którym występuje lub może występować długookresowa strukturalna nadprodukcja.

Pomoc nie jest zasadniczo kierowana do przedsiębiorców należących do grupy kapitałowej lub przejmowanych przez przedsiębiorcę należącego do grupy kapitałowej. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy przedsiębiorca wykaże, że jego trudna sytuacja ekonomiczna:

  • ma charakter wewnętrzny i nie jest wynikiem nieuzasadnionego podziału kosztów w ramach grupy kapitałowej,
  • jest zbyt poważna, aby mogła zostać rozwiązana przez przedsiębiorcę lub przedsiębiorców należących do tej samej grupy kapitałowej.

Pozostałe 70% artykułu dostępne jest dla zalogowanych użytkowników serwisu.

Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę Kup dostęp do artykułu

Źródło: www.nowy.inforlex.pl

Zobacz również

Tekst otwarty nr 10/2020

Cztery kwalifikacje z zakresu rachunkowości włączone do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

CIRZ_10_2020_04.jpg
Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 10/2020

Interpretacje MF dotyczące ustawy o rachunkowości

CIRZ_10_2020_02.jpg

Polska Izba Biegłych Rewidentów poinformowała, że w związku ze zgłaszanymi przez biegłych rewidentów i ich klientów licznymi wątpliwościami dotyczącymi zamknięcia ksiąg rachunkowych przed zakończeniem deklarowanego roku obrotowego, a także zasadności założenia kontynuowania działalności przez jednostki przejmowane w przypadku łączenia i przejmowania jednostek, KRBR wystosowała pismo do MF z pytaniami w tym zakresie.

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 9/2020

Prognozowanie w dobie niepewności

Pandemia COVID-19 i związany z nią lockdown, spadki cen ropy naftowej, wzrost bezrobocia to tylko niektóre z czynników, które spowodowały dużą niepewność na rynkach na przestrzeni ostatnich miesięcy. W obliczu tak wielu ryzyk i szybko zmieniającej się rzeczywistości, dyrektorzy finansowi stoją przed ogromnym wyzwaniem. Niezbędne staje się wdrożenie nowego podejścia do planowania krótkoterminowego, opartego na modelowaniu możliwych scenariuszy zdarzeń.

Czytaj więcej

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama