Podatnik wystawi e-paragon

Tekst otwarty nr 5-6/2020

Minister Finansów przygotował projekt zmian w rozporządzeniu w sprawie kas rejestrujących. Celem zmian jest wprowadzenie możliwości przesyłania paragonów fiskalnych w postaci elektronicznej (e-paragonów) do klienta, za jego zgodą i w uzgodniony z nim sposób.

Zgodnie z nowo dodanym § 19a rozporządzenia podatnicy, prowadząc ewidencję przy użyciu kas online, będą mogli wystawiać i wydawać nabywcy, za jego zgodą i w sposób z nim uzgodniony, paragon fiskalny lub fakturę w postaci elektronicznej. Jeżeli rozpoczęta sprzedaż nie zostanie dokonana, podatnik będzie mógł wystawić paragon fiskalny anulowany lub fakturę anulowaną w postaci elektronicznej.

Podatnicy prowadzący ewidencję przy użyciu kas rejestrujących zostali zobowiązani do tego, aby:

  • zapewnić stan techniczny kasy gwarantujący czytelny widok paragonu fiskalnego lub faktury w postaci elektronicznej, umożliwiający nabywcy sprawdzenie prawidłowości dokonanej sprzedaży, a także
  • sprawdzać poprawność wystawianego dokumentu przed zatwierdzeniem paragonu fiskalnego lub faktury, w celu wyeliminowania oczywistych pomyłek w ewidencji.

Rozporządzenie ma wejść w życie następnego dnia po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw. 

Przypisy / Źródła / Podstawa prawna
  • Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących – projekt opublikowany 27 marca 2020 r.

Źródło: www.nowy.inforlex.pl

Zobacz również

Tekst otwarty nr 7-8/2020

Tajemnice Sand Hill Road. Zasady rządzące rynkiem venture capital, Scott Kupor

Poznaj myślenie inwestorów i zobacz, jak pozyskać venture capital.

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 7-8/2020

Człowiek, który rozszyfrował rynki finansowe. Jak Jim Simons wywołał rewolucję quantów, Gregory Zuckerman

Jim Simons to człowiek, który w 2018 r. uplasował się na 52. miejscu na liście najbogatszych ludzi świata. Jak tam dotarł? Dzięki matematyce!

Czytaj więcej

Rozłożenie zaległych składek ZUS na raty a istnienie zadłużenia

CiRZ_250_8.jpg

W związku ze zgłaszanymi przez przedsiębiorców wątpliwościami Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców wystąpił do Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o wyjaśnienie, czy rozłożenie na raty zaległych płatności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy za okresy przypadające do końca trzeciego kwartału 2019 r. daje przedsiębiorcy możliwość uzyskania zaświadczenia o niezaleganiu w składkach ZUS na potrzeby otrzymania wsparcia, przysługującego przedsiębiorcom na podstawie przepisów tzw. tarczy antykryzysowej.

Czytaj więcej

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama