MF wydało rozporządzenie przekładające termin stosowania nowych zasad poboru podatku u źródła (WHT) dla podatników CIT do 31 grudnia 2019 r. Tym samym przesunięty został obowiązek poboru podatku według stawki podstawowej przez płatnika w sytuacji przekroczenia w roku podatkowym kwoty 2 mln zł płatności podlegających WHT, dokonywanych na rzecz jednego podatnika.

Czasowe wyłączenie stosowania art. 26 ust. 2e ustawy o CIT zostało rozporządzeniem przedłużone z 31 czerwca 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

Przesunięcie niektórych zmian w podatku u źródła

Przesunięcie terminu stosowania nowych zasad poboru podatku u źródła do końca 2019 r. oznacza, że do końca 2019 r. płatnicy i podatnicy podatku u źródła powinni stosować w tym zakresie reguły obowiązujące do końca 2018 r. Tym samym nie muszą jeszcze stosować art. 26 ust. 2e updop wprowadzonego z dniem 1 stycznia 2019 r. do ustawy o CIT. Zgodnie z tym przepisem, gdyby suma wypłaconych jednemu kontrahentowi należności podlegających podatkowi u źródła przekroczyła w roku podatkowym płatnika próg 2 mln zł, byłby on obowiązany, co do zasady, pobrać WHT przy zastosowaniu stawki ustawowej. Dotyczy to m.in wypłaty dywidend do krajowych podatników i płatności na rzecz podmiotów zagranicznych objętych WHT. Przesunięcie terminu stosowania art. 26 ust. 2e updop oznacza, że do końca 2019 r. płatnicy nie mają obowiązku poboru WHT według stawki podstawowej po przekroczeniu progu 2 mln zł. Płatnik nie będzie musiał także składać elektronicznego oświadczenia potwierdzającego posiadanie dokumentów pozwalających na stosowanie ulgi w WHT po tym, jak jego płatności do danego kontrahenta przekroczą w 2019 r. próg 2 mln zł.

Dostęp możliwy dla zalogowanych użytkowników serwisu. Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę

Źródło: www.nowy.inforlex.pl

Zobacz również

Nie będzie oddłużenia w przypadku celowej niewypłacalności

Prezydent podpisał nowelizację ustawy Prawo upadłościowe. Nie będzie możliwości oddłużenia, jeżeli upadły doprowadził do swojej niewypłacalności w sposób celowy, chyba, że będzie to uzasadnione względami słuszności.

Czytaj więcej

Nowe procedury rozliczania VAT w ramach procedury MOSS

CiRZ_10_6.jpg

System MOSS (Mini One Stop Shop) – czyli mały punkt kompleksowej obsługi w zakresie podatku VAT – to mechanizm ułatwiający rozliczanie podatku VAT należnego w różnych krajach UE w jednym kraju UE.

Czytaj więcej

Nowa ustawa o zatorach płatniczych – lepsza ochrona MŚP

Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) oraz Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej (CALPE) pozytywnie oceniają ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych. Wzmacnia ona pozycję wierzyciela – zwłaszcza firm z sektora MŚP.

Czytaj więcej

Numer bieżący

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama