Korzystanie z portalu podatkowego

Tekst otwarty nr 4/2020

15 lutego 2020 r. Minister Finansów zmienił rozporządzenie określające warunki korzystania z portalu podatkowego.

Po zmianie warunkiem korzystania z portalu w celu:

  • składania i odrzucania zeznań oraz przeglądania danych wynikających z zeznań,
  • składania zgłoszenia rejestracyjnego uproszczonego w zakresie podatku akcyzowego / zgłoszenia o zaprzestaniu wykonywania czynności, o których mowa w art. 16b ust. 1 ustawy z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (AKC-RU/AKC-ZU);
  • jest uwierzytelnienie się poprzez podanie identyfikatora podatkowego oraz innych danych dotyczących podatnika, umożliwiających jego identyfikację, które są w posiadaniu podatnika oraz organów KAS, w tym kwoty przychodu, kwoty nadpłaty lub kwoty do zapłaty. 
Przypisy / Źródła / Podstawa prawna
  1. Rozporządzenie Ministra Finansów z 14 lutego 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i warunków korzystania z portalu podatkowego – Dz. U. z 2020 r. poz. 244.

Źródło: www.nowy.inforlex.pl

Zobacz również

Tekst otwarty nr 12/2020

Trudna sztuka dawania prezentów

Obdarowywanie to nie lada sztuka. Gdyby tak nie było, w domach nie zalegałyby nam nietrafione prezenty, z którymi nie wiadomo, co zrobić. Jeszcze gorzej bywa z podarunkami biznesowymi – w końcu, ile potrzeba nam kalendarzy, pendrive’ów czy firmowych kubków. A przecież tym, co liczy się w biznesie, są szczegóły i dobre wrażenie. Zadbajmy o nie!

Czytaj więcej

Projekt zmian w VAT na 2021 r.

28 października 2020 r. rząd przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo bankowe – tzw. pakiet SLIM VAT i rozwiązania „doprecyzowujące”. Zmiany mają wejść w życie od 1 stycznia 2021 r., z wyjątkiem przepisów dotyczących Tax Free, które mają wejść w życie 1 stycznia 2022 r. (z możliwością wcześniejszego stosowania od lipca 2021 r.).

Czytaj więcej

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama