Od 1 lipca 2018 r. kolejna grupa podatników została zobowiązana do przekazywania ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych na żądanie organów podatkowych w strukturze JPK. Są to mikro-, mali oraz średni przedsiębiorcy.

Do 30 czerwca 2018 r. obowiązek przekazywania ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych w strukturze JPK na żądanie organów podatkowych mieli tylko duzi przedsiębiorcy oraz podmioty niebędące przedsiębiorcami, które spełniają kryteria przewidziane dla dużych przedsiębiorców (art. 193a Ordynacji podatkowej w zw. z art. 4 ustawy z 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw).

Od 1 lipca 2018 r. została rozszerzona grupa podmiotów objętych tym obowiązkiem. Oprócz dużych podatników obowiązek nałożono również na mikro-, małych oraz średnich przedsiębiorców. Dotyczy on również podatników niebędących przedsiębiorcami, którzy mogliby być uznani odpowiednio za mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcę. Należy podkreślić, że chodzi wyłącznie o podmioty prowadzące księgi podatkowe elektronicznie. Jeżeli przedsiębiorca prowadzi księgi w wersji papierowej, to nie ma i nie będzie miał obowiązku ich przesyłania na żądanie organu podatkowego w strukturze JPK. Analogicznie rzecz się ma z dowodami księgowymi. Tylko w przypadku, gdy są one wystawiane elektronicznie, będą musiały być przesyłane w strukturze JPK.

Przypisy / Źródła / Podstawa prawna
  • art. 3 pkt 4 i art. 193a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa – t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 200,
  • art. 4 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw – Dz. U. z 2016 r., poz. 846; ost. zm. Dz. U. z 2016 r., poz. 1926 |

Źródło: Monitor Księgowego

Zobacz również

Tekst otwarty nr 4/2020

Od 1 marca 2020 r. obowiązują wyższe kwoty wolne od egzekucji i potrąceń z zasiłków

CiRZ_04_4.jpg

Nowe kwoty wolne od potrąceń z zasiłków (chorobowych, macierzyńskich, opiekuńczych), a także świadczenia rehabilitacyjnego należy stosować od 1 marca 2020 r. Zostały one zwaloryzowane jak świadczenia emerytalno-rentowe i ustalone tak, jak w poprzednim okresie rozliczeniowym, czyli w wysokości kwotowej.

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 4/2020

Korzystanie z portalu podatkowego

15 lutego 2020 r. Minister Finansów zmienił rozporządzenie określające warunki korzystania z portalu podatkowego.

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 4/2020

Wpłatę do PPK należy wykazywać w dokumentach ZUS w miesiącu jej przekazania do instytucji finansowej

Wpłaty do PPK należy wykazywać w raportach ZUS RCA w miesiącu ich przekazania do instytucji finansowej. Nie należy ich wykazywać w miesiącu ich naliczenia na liście płac. Takie stanowisko zajął ZUS.

Czytaj więcej

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama