W obecnej sytuacji gospodarczej, coraz częściej dochodzi do relokacji pracowników – zagraniczni pracownicy są relokowani do Polski, polscy przenoszą się za granicę. Nierzadko pracownicy wykonują swoje obowiązki w dwóch lub więcej państwach. Co więcej – obecnie, w związku z mającą miejsce pandemią COVID-19, nastąpiła zmiana dotychczasowego trybu pracy i wszędzie tam, gdzie jest to możliwe, wprowadzono pracę zdalną. Oznacza to, że pracownicy mogą pracować z dowolnego miejsca na świecie. Jak zatem prawidłowo opodatkować dochody z pracy wykonywanej poza granicami kraju?

Dochody z zagranicy – aspekty podatkowe

Rozwój gospodarczy przyniósł za sobą wiele skutków, a jednym z nich są bez wątpienia inwestycje zagranicznych przedsiębiorców w Polsce. Zagraniczne podmioty chętnie korzystają przy tym z dobrze wykształconych oraz posiadających bogate doświadczenie polskich specjalistów. Polscy przedsiębiorcy z kolei inwestują na rynkach zagranicznych i tam szukają wykwalifikowanej kadry. Często dochodzi również do relokacji pracowników – zagraniczni pracownicy są relokowani do Polski, polscy przenoszą się za granicę. Często mamy do czynienia z sytuacją, że pracownicy wykonują swoją pracę w dwóch lub więcej państwach. Dodatkowo, epidemia COVID-19, spowodowała zmianę dotychczasowego trybu pracy i wprowadzanie coraz częściej możliwości pracy zdalnej. Oznacza to, że pracownicy mogą pracować z dowolnego miejsca na świecie.

Niestety, wraz z nowymi możliwościami, rodzą się również wątpliwości co do właściwego opodatkowania dochodów z pracy – szczególnie te, dotyczące właściwego wyboru kraju, w którym należy dochody z tytułu otrzymywanego wynagrodzenia opodatkować.

Rezydencja podatkowa

Podstawowym pojęciem, na które należy zwrócić uwagę przy wątpliwościach dotyczących właściwego miejsca opodatkowania dochodów uzyskiwanych od zagranicznego pracodawcy jest rezydencja podatkowa, czyli w przypadku osób fizycznych nic innego niż kraj zamieszkania dla celów podatkowych.

Miejsce zamieszkania jest istotne, ponieważ zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych1 (dalej: UPDOF) osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają w Polsce obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów), bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów – podlegają nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu.

Pozostałe 86% artykułu dostępne jest dla zalogowanych użytkowników serwisu.

Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę Kup dostęp do artykułu
Ulubione Drukuj

Zobacz również

MSSF 5: Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży oraz działalność zaniechana

MSSF 5: Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży oraz działalność zaniechana

W ewidencji księgowej jednostki można spotkać się z wieloma zdarzeniami gospodarczymi, które jest zobowiązana zgodnie z przepisami odpowiednio ująć w księgach rachunkowych oraz w sprawozdaniu finansowym na koniec okresu sprawozdawczego. Trudności mogą pojawić się w ewidencji zdarzeń nietypowych, którą niewątpliwie jest problematyka aktywów trwałych, przeznaczonych do sprzedaży oraz aktywów związanych z działalnością zaniechaną. Kwestia ta opisana została w MSSF 5 Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży oraz działalność zaniechana.

Czytaj więcej

Przepisy regulujące działalność biegłych rewidentów

Przepisy regulujące działalność biegłych rewidentów

Zawód biegłego rewidenta opiera się na wielu aktach prawnych, które w szczegółowy sposób regulują jego pracę. Najważniejsze z nich to Międzynarodowe Standardy Badania, które ściśle określają proces związany z przeprowadzeniem audytu finansowego. Przetłumaczone na język polski tworzą Krajowe Standardy Rewizji Finansowej.

Czytaj więcej

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama