Authors

Beata Sadowska

Dr nauk ekonomicznych,praktyk z wieloletnim stazem pracy w sektorze finansów publicznych oraz sektorze przedsiebiorstw, pracownik
naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Szczecinskiego.

Articles

Polecamy

Go to

Partners

Advertisement